December månad är den månad vi konsumerar mest och i år spår HUI rekord, ca 75 miljarder kronor räknar man med att vi kommer att handla för i december. Just därför är det viktigt att lyfta frågan om vikten av hållbar konsumtion. Avfall Sverige gör det genom att den 1 december publicera en digital julkalender som pekar på vikten av att minska avfallet genom hållbar konsumtion och återvinning.

Kalendern finns på miljönär.se och är en del i Avfall Sveriges kampanj för ett mer hållbart samhälle: Bli Miljönär-vänlig, bli rik genom att laga, låna och återanvända.

Bakom varje lucka i kalendern finns information som ”visste du att …”, frågor etc och quiz med frågor som handlar om att låna, laga och återanvända – hur man kan leva mer miljönär-vänligt helt enkelt. För att göra kalendern extra lockande har vi också gjort en tävling med fina priser.

I Sverige är vi duktiga på att ta hand om våra hushållssopor, nästan allt återvinns som material eller energi. Problemet är den mängd sopor vi skapar och det är ett resultat av allas vår konsumtion. Vi måste reflektera över hur vi konsumerar men även vikten av att sortera och återvinna de sopor som uppstår. Att göra det just inför julen känns som en lämplig tidpunkt.

Här är ett par exempel på vad som döljs bakom luckorna:

Visste du att om alla i Sverige återvann sina kapsyler skulle stålet räcka till 2 200 bilar?

Tips: Baka personliga kakor till alla i familjen istället för att köpa prylar i julklapp. 

Fråga: Hur långt kan du köra på 1000 bananskal som blir biogas? Aplångt, apkort eller 96 km?

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20