Bild från seminarium i Almedalen. Fotograf/Källa: Ester Hedberg

Vi arrangerar fyra seminarier under Almedalen 4-5 juli med fokus på en hållbar skola och fungerande arbetsliv för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Det första seminariet handlar om hur man kan göra skolan samhällsekonomiskt hållbar.

Seminarierna arrangeras i samarbete med Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn. Alla är välkomna! Hörslinga finns!

Samtliga seminarium hålls på Campus Gotland, Cramérgatan 3 i sal D22.

Måndagen 4 juli 2016 klockan 8.30-10 hålls seminariet som heter "Har vi en skola för alla eller får några elever betala utanförskapets pris?"

Lena Hök, hållbarhetschef Skandia Idéer för Livet, inleder seminariet.

I paneldebatten medverkar IngMarie Wieselgren, läkare/projektchef, SKL, Idor Svensson, docent, Linköpings universitet, Lina Axelsson Kihlblom, ledamot i skolkommisionen, grundskolechef, Haninge kommun, Helén Ängmo, Generaldirektör, Skolinspektionen, Fredric Helgesson, initiativtagare till DysseAppen, FDB, Paula Örn, kommunstyrelsens ordförande, Ale kommun.

Har du frågor, kontakta gärna Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet FMLS, 070-238 63 20, bengt.erik.johansson@dyslexi.orgDyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780