Fotograf/Källa: Johannes Norlander

Hur hållbar är Kalmar Stadsfest? Och vad kan förbättras? I somras gästade hållbarhetsdetektiver från LiveGreen Kalmar Stadsfest för att utvärdera evenemanget ur ett hållbarhetsperspektiv. Deras rapport lyfter fram flera saker som Kalmar Stadsfest redan gör riktigt bra, men också konkreta förslag på förbättringar.

Destination Kalmar och Kalmar kommun arbetar sedan flera år tillbaka aktivt för att Kalmars evenemang ska bli mer hållbara. Det görs både genom kommunikation med externa evenemangsarrangörer och genom konkreta insatser vid de egna evenemangen, som t.ex. Kalmar Stadsfest.

För att få en bättre bild av nuläget bjöd Kalmar Stadsfest in LiveGreens hållbarhetsdetektiver till förra årets evenemang. Hållbarhetsdetektiverna gästade stadsfesten under en dag för att utvärdera både den sociala och ekologiska hållbarheten. De tittade också på hur Kalmar Stadsfest kommunicerar kring hållbarhet.

Rapporten visar att Kalmar Stadsfest har kommit långt när det gäller social hållbarhet. Det pågår sedan flera år tillbaka ett omfattande trygghetsarbete och projektgruppen arbetar aktivt för att skapa ett jämställt program med mångfald. Det görs också många bra insatser för att stärka den ekologiska hållbarheten. Kalmar Stadsfest arbetar t.ex. aktivt för att uppmuntra besökare och arrangörer att källsortera, busstrafiken har ökat och utrustningen vid scenerna hyrs från lokala företag. Elen kommer från förnyelsebara källor och det finns flera vattenstationer där besökarna kan fylla på vatten i egna flaskor.

– Hållbarhetsrapporten är ett jättebra underlag för vårt fortsatta arbete. Vi ser att de insatser vi redan har gjort gör skillnad och är viktiga att arbeta vidare med. Dessutom har vi fått flera bra förbättringsförslag. De ska vi nu noggrant gå igenom för att se vilka förbättringar vi kan göra både på kort och lång sikt, säger Pär Israelsson, evenemangschef på Destination Kalmar och projektledare för Kalmar Stadsfest.

Han tillägger att hållbarhetsarbetet är långsiktigt och måste ske stegvis. Det handlar inte bara om att göra egna insatser, utan även om att öka kunskapen hos samarbetspartners, leverantörer, andra arrangörer – och även hos evenemangspubliken. För att hållbarhet ska kunna genomsyra allt måste många aktörer arbeta tillsammans.
– Vi strävar efter att alla Kalmars evenemang ska vara hållbara, även de som har en extern arrangör. Då måste vi också arbeta tillsammans och öka kunskapen hos alla parter, säger Pär Israelsson.

Om Kalmar Stadsfest
Kalmar Stadsfest är ett årligt evenemang, som arrangeras av Destination Kalmar och Kalmar kommun i samarbete med företag och organisationer i regionen.  Nästa stadsfest hålls den 6–8 augusti 2020.

Om LiveGreen
LiveGreen Festivals & Academy utgör ett nätverk av sociala innovatörer, eventarrangörer och förändringsinspiratörer som löser samhällsutmaningar – med scenkonst, innovation och upplevelsedesign som verktyg.
LiveGreen startade 2010 som en ungdomsdriven festival mot klimatångest, och har sedan dess påverkat tusentals ledare och arrangörer, publicerat böcker om hållbara events, hållbarhetsutvecklat flera stora festivaler och belönats av Sveriges konung. 

Läs mer om LiveGreens hållbarhetsdetektiver på: livegreen.se/hallbarhetsdetektiver
(Hållbarhetsdetektiverna gästade Kalmar Stadsfest den 10 augusti 2019.)

För mer information, kontakta:
Pär Israelsson, evenemangschef på Destination Kalmar och projektledare för Kalmar Stadsfest
Tel: 0480-45 34 08, e-post: par.israelsson@kalmar.com

Alina Minkova, LiveGreen
Tel: 072-972-6719, e-post: alina@livegreen.se

 

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, driva turistcenter- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Vi genomför kontinuerligt satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet. Det ska alltid finnas många bra anledningar att besöka Kalmar!
Kontakt


Lisa Gefvert

Pressansvarig

lisa.gefvert@kalmar.com

0480-45 34 04

Emelie Nilsson

Presskontakt, Kalmar Slott

emelie.nilsson@kalmar.com

0480-45 34 06

Jenny Roloff

Bildansvarig

jenny.roloff@kalmar.com

0480-45 34 02

Åke Andersson

VD

ake.andersson@kalmar.com

0480-45 34 01

Stefan Johnson

Turismchef

stefan.johnson@kalmar.com

0480-41 77 10

Mimmi Mannheimer

Slottschef, Kalmar Slott

mimmi.mannheimer@kalmar.com

0480-45 14 93