22 maj är politiker och skogsägare inbjudna till ett seminarium och en skogsexkursion i Uppvidinge för att lära sig mer om hållbart skogsbränsleuttag.

22 maj samlas ett trettiotal deltagare, bland annat politiker och skogsägare, för att delta på en exkursion om hållbart skogsbränsleuttag vid gallring, arrangerad av Linnéuniversitetet, Uppvidinge kommun, Sveaskog och Energikontor Sydost.

Under dagen kommer deltagarna att få gå runt till olika stationer i skogen, bland annat kommer Sveaskog att visa hur skogsbränsleuttag vid gallring går till i praktiken, samt hur man effektivt samlar in grot (granar och toppar). Bengt Nilsson och Rickard Jakobsson från Linnéuniversitetet berättar om hanteringens inverkan på bränslekvaliteten, samt om närings-och kolbalanser i marken vid skogsbränsleuttag.

”Den allra största delen av groten idag kommer från föryngringsavverkningen, men seminariet visar även på potentialen från gallringen.” säger Göran Gustavsson, projektledare på Energikontor Sydost.


Datum: måndag 22 maj

Tid: 13.00

Plats: Nottebäckskrysset

För mer information, kontakta

Göran Gustavsson

0709-21 60 54, goran.gustavsson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56