Idag valdes Gabriel Bris till ledamot i Officersförbundets styrelse. De viktigaste uppgifterna under den kommande treårsperioden blir att värna den svenska modellen och medverka till att försvaret erhåller balans mellan uppgifter och resurser.

– Numera är även soldater och sjömän med i förbundet. En viktig fråga under de kommande tre åren är att fortsätta att integrera dessa i förbundet. Om inte villkoren för all militär personal är attraktiva kommer inte försvaret att fungera. Det finns en vilja från Försvarsmakten att göra besparingar på personalen, vilket på lång sikt ökar avhoppen och försvårar rekryteringen, säger Gabriel Bris.

Till vardags jobbar Gabriel Bris på FMTS, Försvarsmaktens tekniska skola, i Halmstad.

Årets förbundsmöte var historiskt i och med att Josefina Åsemyr, heltidstjänstgörande soldat på K3 i Karlsborg, valdes in som suppleant. Hon är den första heltidstjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman att ingå i Officersförbundets styrelse.

Officersförbundet är ett fackförbund för all heltidstjänstgörande militär personal. Officersförbundet organiserar drygt 13 200 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet 0765-254 085
lars.fresker@officersförbundet.se , förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81

För mer information om Officersförbundets förbundsmöte 2014, besök www.officersforbundet.seOfficersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Fredrik Hultgren

Kommunikationschef

fredrik.hultgren@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81