Idag tog tandvårdsstyrelsen beslut om Folktandvårdens affärsplan 2017. Hälsofrämjande samarbete för grupper med stora behov och satsning på universitetstandvården är en del av de nya satsningarna.  

I affärsplanen sammanfattar Folktandvården långsiktiga mål och prioriterade aktiviteter för 2017.

- Vi arbetar hälsoinriktat och vill vara mer aktiva i folkhälsoarbetet, både i samverkan med kommun och med hälso- och sjukvården, säger Stig-Olof Tingbratt ordförande i tandvårdsstyrelsen. Därför planerar vi för fler insatser för grupper med stora behov och i områden där vi vill stärka munhälsan och allmänhälsan. Ett exempel är projekt Tandhygienist i familjecentral där vi nu startar samarbete med kommunerna Göteborg, Borås, Skövde och Tanum. Vi ser ett stort intresse hos kommunerna och det är roligt att vi kommit fram till hur vi ska arbeta förebyggande tillsammans, säger Stig-Olov. Ett annat exempel är Tandhygienist i kommun i Mariestad där äldre och sköra är vår målgrupp.

-Tandhygienist i kommun är en försöksverksamhet som Folktandvården gärna vill utveckla och sprida i flera delar av Västra Götaland, säger Jens Söder vice ordförande. Vi kommer att följa och se vilka positiva effekter projektet har och sedan verka för att det införs i fler kommuner.

En annan nyhet för 2017 är att Folktandvården har fått ett tydligare uppdrag för universitetstandvården av regionstyrelsen.
- Det är en rejäl satsning på forskning, utveckling och kunskapsspridning och kommer att ha stor betydelse för framtida utveckling av behandlingsmetoder och kvalitet i tandvården, säger Gunnar Eriksson tandvårdsdirektör.

Läs hela Folktandvården Västra Götalands affärsplan 2017.

Stig-Olov Tingbratt, ordförande, tel 0709-35 84 55 
Jens Söder, vice ordförande, tel 0735-33 52 55 
Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör, tel 0706-45 00 28

Folktandvården Västra Götaland finns till för alla och vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Inom organisationen arbetar cirka 3 000 personer på 156 kliniker. Vi forskar för framtiden och vi utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Vi vill att alla ska kunna vara friska i munnen, hela livet. Därför erbjuder vi Frisktandvård. Det innebär att du betalar lite per månad för din tandvård och får både förebyggande underhåll och trygghet om något händer. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen. Läs mer på vår webbplats: vgregion.se/folktandvarden
Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57