– Skjut inte upp din hälsoundersökning. I pandemitider är det viktigare än någonsin att ha koll på sin hälsostatus, säger Mia Granberg-Stånge, specialist i allmänmedicin vid Hälsocentralen Sophiahemmet.

Hälsocentralen Sophiahemmet har i 45 år erbjudit kontinuerliga hälsoundersökningar för att förebygga ohälsa och upptäcka sjukdom. Att gå på regelbundna hälsokontroller minskar risken för sjukdomar och för tidig död visar bland annat en undersökning från Hjärt-lungfonden.

I dessa tider är det förståeligt om människor tvekar att besöka sjukvården av rädsla för att bli smittade av Coronavirus.

– Men är du frisk finns ingen anledning att skjuta upp ditt läkarbesök. Tvärtom är det extra viktigt att ta hand om sin hälsa i det här läget, säger Mia Granberg-Stånge.

Besked om hälsoläget
Undersökningen ger besked om ditt hälsoläge och hur det eventuellt förändrats över tid.

– Provsvaren ger inte bara besked om din hälsa generellt utan kan också hjälpa till att identifiera riskfaktorer vid ett insjuknande i Covid-19.

Patienter under 70 år och som inte tillhör någon riskgrupp kan genomföra sin hälsoundersökning som vanligt.

– Är du däremot över 70 år erbjuder vi även läkarkontakt via telefon som alternativ till ett fysiskt besök.

En rad åtgärder
För att kunna erbjuda patienter ett säkert besök har Hälsocentralen, utöver redan nu strikta hygienregler, infört en rad åtgärder baserade på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

För såväl besökare som medarbetare gäller att de ska vara friska och inte ha feber eller symtom från luftvägarna. De som har symtom, även lätta sådana, ska stanna hemma tills de varit symtomfria i minst 48 timmar.

– Av smittspridningsskäl tar vi inte i hand, och vi uppmanar alla att hålla avstånd till varandra på mottagningen.

Utökad städning
Städningen i lokalerna har utökats med bland annat regelbunden spritning av dörrhandtag och övriga ytor.

– Självklart påminner vi också alla om vikten av handhygien och har ökat tillgången på handsprit på mottagningen, säger hon.

Dessutom uppmanas besökarna att ta sig till mottagningen på ett ansvarsfullt sätt och undvika kollektivtrafiken om det är möjligt.

Hälsocentralen får många frågor om möjligheten att testa om man har haft Covid-19.

– Vårt svar är att vi kommer att erbjuda det så snart det finns tillförlitliga testmetoder att tillgå, säger Mia Granberg-Stånge.


Text: Inger Sundelin
Foto: Karin Boo

 


Sophiahemmet Sjukhus bedriver högkvalitativ specialistvård genom ett 40-tal specialistcenter som utgörs av självständiga vårdgivare. På sjukhuset finns specialistläkarmottagningar, medicinsk service samt operations- och vårdavdelningar. Våra mer än 350 specialistläkare och tusentalet engagerade medarbetare strävar efter att ge ca 600 000 patienter årligen bästa möjliga vård.


 Kontakt


Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17