Invandrares deltagande i samhället är viktigt för att säkra en stabil social och ekonomisk utveckling. För att integrera invandrare och göra att de känner sig delaktiga i sitt nya land, bör de garanteras en möjlighet att delta i dess verksamheter.

Forskningsprojektet ”Immigrant Inclusion by e-participation” har undersökt hindren som människor från andra kulturer och med andra språk stött på, när de sökt olika former av samhällsdeltagande via webbaserade tjänster i Sverige, Finland och Estland.

-  De mest uppenbara hindren för e-deltagande som projektet fann, var inte bara bristen på tekniska och kognitiva kunskaper, utan också språkkunskaper, fördomar, motivation och jämställdhet, berättar projektledare Irma Tolonen.

Projektet har resulterat i information, stöd och rekommendationer för olika målgrupper som finns sammanfattat i två handböcker. Manualerna finns på www.supportingdiversity.eu på svenska, engelska, finska och estniska.

Målet har varit att ge idéer och sprida praktisk kunskap till myndigheter som arbetar med invandrares deltagande i samhället via webbaserade tjänster. En förhoppning är att även andra som arbetar med delaktighetsfrågor ska hitta användbar information och tips i handböckerna.

Projektet, som pågått sedan 2009 och nu avslutas, har finansierats av EU. Södertörns högskola var partner i projektet, tillsammans med Helsingfors universitet, Tallinn universitet och andra myndigheter i de deltagande länderna.

Kontakt
Mauri Kaipainen, professor i medieteknik vid Södertörns högskola: 070-767 03 51, mauri.kaipainen@sh.se
Eleonor Björkman, informatör vid Södertörns högskola: 070-286 13 32, eleonor.bjorkman@sh.seSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453