Nu står det klart vilka tre som är nominerade till Svenska Greenwashpriset 2021. De tre aktörer som Jordens Vänner anser bidragit med mest grönmålning via oärliga miljöbudskap under det gångna året är AP-fonderna, Fossilfritt Sverige och kampanjen Den svenska gruvan.

Vem som vinner avgör du genom att rösta på Jordens Vänners hemsida!

Svenska Greenwashpriset, troligen Sveriges minst attraktiva miljöpris, delas sedan 2010 årligen ut av Jordens Vänner till företag, organisationer eller makthavare som skapat sig en överdrivet grön image med vilseledande marknadsföring och kommunikation. Förra årets vinnare blev det statligt ägda skogsbolaget Sveaskog, som trots en verksamhet som bidrar till stora utsläpp och svåra skador på mark och biologisk mångfald kommunicerat budskap om hållbart skogsbruk. I år dubblerades antalet inskickade nomineringar och intresset för priset är större än någonsin.

- Det är mycket glädjande att se hur antalet nomineringar till Greenwashpriset har ökat så markant. Det vittnar om ökad medvetenhet - och intresse - för att uppmärksamma hur viktiga frågor används i fel syfte. Gemensamt för alla nominerade är hur aktörer försöker förenkla och ibland sprida desinformation gällande vår tids största och mest akuta utmaningar, säger Jordens Vänners ordförande Siri Maassen.

 

Nomineringarna i korthet

AP-fonderna: Våra statliga AP-fonder investerar totalt 2000 miljarder för att trygga vår pension, och framhåller sig som ledande inom hållbara investeringar. Men hur tryggt och hållbart är det när investeringar går till fossiljättar som eldar på klimatkrisen samt till företag som bidrar till skövling av regnskog och kränker mänskliga rättigheter? Fonderna nomineras för att de fortsätter denna vilseledande kommunikation och sina ohållbara investeringar. Detta trots att över hälften av Sveriges medborgare inte vill att deras pensionspengar ska investeras i fossil verksamhet och därmed bidra till klimatkrisen (Kantar Sifo).

Fossilfritt Sverige: Fossilfritt Sverige har sedan 2015 arbetat hårt med att framföra “business as usual” som en lösning på klimatkrisen. Man förminskar omställningen genom att gå hand i hand med den svenska skogsindustrin och peka på ett ohållbart uttag av biomassa som lösningen på klimatfrågan. Fossilfritt Sverige är nominerade för att ha bidragit till att grönmåla både regeringens klimatpolitik och svenska företags miljö- och klimatskadliga verksamheter genom att förenkla problemen och komma med “lösningar” som skapar negativa miljöeffekter samt bygger på tekniska lösningar som ännu inte finns.

Kampanjen Den svenska gruvan: Kampanjen “Den svenska gruvan” menar att metaller och mineraler är den enda vägen för fossilfrihet och för att “göra våra moderna liv möjliga och hållbara”. Det finns dock inga miljövänliga gruvor. Gruvnäringen är snarare en mycket miljöskadlig och avfallsintensiv verksamhet som skapar stor negativ påverkan på sjöar och vattendrag såväl som på den biologiska mångfalden och människors livsvillkor - främst samernas. “Den svenska gruvan” nomineras för sin förskönande bild av gruvnäringens roll i klimatomställningen som ”fredagsmys” men undviker helt att nämna att en hållbar omställning även inkluderar miljö och mänskliga rättigheter.

 

På Jordens Vänners hemsida kan du rösta och läsa de fullständiga nomineringarna. Kom ihåg att du bara kan rösta en gång så se till att även sprida budskapet bland vänner och bekanta.    

Prisutdelning, inklusive seminarium där de nominerade är inbjudna, äger i år rum 6 oktober kl. 18-20. Håll gärna koll på Facebookeventet för uppdateringar och vidare information.

För frågor och presskontakt: Charlotte Lundqvist, projektsamordnare på enheten Kampanj och påverkan, Jordens Vänner: 031-12 18 08 eller charlotte.lundqvist@jordensvanner.seJordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt