Trollhättan har för andra året i rad blivit bäst i Sverige på avfallshantering, och nu har kommunen kommit på första plats även när det gäller miljö inom avfallshanteringen, följt av Bjuv och Åstorp.

Det visar Avfall Sveriges årliga rankning av kommunerna, som nu publiceras i rapporten ”Hushållsavfall i siffror”. I Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet har en mängd nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt vägts samman; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd, avfallstaxa, kostnader och andel förpackningar och tidningar i hushållsavfallet. På andra plats kom Trosa och på tredje plats Falun.

Trollhättan har mycket nöjda kunder, hög matavfalls- och materialåtervinning samt mindre avfallsmängder än jämförbara kommuner. Samtidigt lyckas de hålla nere kostnaderna för avfallshanteringen.

Det visar att Trollhättan hamnar högst på topp-listan även när man jämför miljöindex inom avfallshanteringen, före Bjuv och Åstorp. I miljöindex ingår uppgift om miljövänliga drivmedel, hushållsavfall till materialåtervinning, matavfall till biologisk behandling samt mängd avfall till deponi. Hälften av kommunerna på topplistan är från Skåne. Här har man kommit långt med matavfallsinsamling och många kommuner kör på miljöanpassade drivmedel. Flera av kommunerna har också fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, vilket kan bidra till högre materialåtervinning.

Götene, Gästrike Återvinnare och Örkelljunga har Sveriges nöjdaste avfallskunder om man väger samman resultat från kundenkäter. Många kommuner mäter regelbundet vad kunderna tycker om avfallshanteringen. Det handlar bland annat om hämtning av kärl- och säckavfall, besök på respektive tillgänglighet till återvinningscentral samt förtroende för och information om kommunens återvinning.

Avfall Sveriges årliga rapport ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik från riksnivå ned till kommunnivå. Det handlar bland annat om mängder avfall, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och övriga uppgifter om avfallshanteringen i kommunen. Uppgifterna på kommunnivå presenteras i en tabellbilaga samt i kartor. Länsstatistik presenteras i tabeller och diagram. Dessutom presenteras kommuner i kommunindex (25-i-topp) gällande bästa avfallsverksamhet, miljö, kundnöjdhet och återvinningscentraler.

För mer information kontakta:

Jenny Westin, Avfall Sveriges rådgivare för statistik, upphandling och avfallstaxor,
070-518 40 45, jenny.westin@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Bifogade filer

 statistikrapporten.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20