Trots lagregler saknar många elever fortfarande tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Men det finns undantag. DIK, facket för kultur och kommunikation, hyllar skolbibliotek som är fantastiska förebilder. Därför tilldelas idag 25 skolor utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2017.

Alla elever som går i svensk skola har rätt till ett skolbibliotek, så säger lagen. Men trots att lagen funnits i sex år, är det alldeles för många elever som fortfarande saknar denna viktiga resurs i sin vardag. För ett skolbibliotek är, enligt DIK, mer än bara ett rum med böcker i. Det är en viktig och integrerad lärresurs som skolar eleverna i källkritiskt tänkande och demokrati.

Som tur är finns det positiva undantag, som sticker ut och där skolledningen tagit sitt fulla ansvar både när det gäller bemanning och andra resurser. Det är dessa goda exempel som DIK lyfter fram genom utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass som i år delas ut för 5:e året i rad.

Årets nomineringar kännetecknas av att det i år finns en mycket tydlig koppling mellan skolbibliotekens läsfrämjande arbete och arbetet med medie- och kommunikationskunnighet (MIK). Nytt är också hänvisningar till HBTQ samt Skolverkets utbildningsmoduler. Glädjande att detta 2017 har blivit självklart. Exempelvis lyfts den demokratiska aspekten in i arbetet, det vill säga att alla elever behöver en läskunnighet för att bli en demokratisk medborgare med kompetens att själv påverka sitt lärande och sin delaktighet i, och påverkan på, samhället.

Med på listan finns skolor som varit med på listan tidigare, men också skolor som är med för första gången. Stort grattis till er alla!

Skolbibliotek i världsklass 2017 tilldelas:

Från A till Ö:

Backaskolan, Lund (ny)
Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping (ny)
Fyrisskolan, Uppsala (ny)
Fäladsgården, Lund (1)
Fäladsskolan, Lund (ny)
Hjulsbroskolan, Linköping (5)
Hulebäcksgymnasiet, Härryda (3)
Katedralskolan, Linköping (ny)
Katedralskolan, Lund (ny)
Möllevångsskolan, Malmö (ny)
Nacka gymnasium, Nacka (5)
Njudungsgymnasiet, Vetlanda (ny)
Nösnäsgymnasiet, Stenungssund (1)
Pauliskolan, Malmö (5)
Polhemsskolan, Lund (3)
Ringbergsskolan, Växjö (ny)
Rävlandaskolan, Härryda (ny)
Rönnowska skolan, Helsingborg (ny)
Skönadalsskolan, Kävlinge (ny)
Slottsstadens skola, Malmö (ny)
Gymnasieskolan​
 Spyken, Lund (ny)
Söderslättsgymnasiet, Trelleborg (ny)
Tingsholmsgymnasiet, Ulricehamn (5)
Tolvåkerskolan, Kävlinge (1)
Vasaskolan, Gävle (ny)

( ) = år på listan

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande.

Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Kontakt:

Jurymedlem: Sofia Hög, DIK:s expertgrupp för skolbibliotek, telefon: 0500 - 44 54 24
Jurymedlem: Karin Ahlstedt, DIK:s expertgrupp för skolbibliotek, telefon: 0729-68 87 15
DIK:s ordförande: Anna Troberg, telefon: 072-724 84 04

Om DIK

DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation. Vi är drygt 20 000 medlemmar som finns på alla typer av arbetsplatser över hela landet. DIK är ett av de förbund som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Självklart är vi partipolitiskt obundna.

DIK, Bondegatan 21, 116 33 Stockholm, Tel: 08-480 040 00,kansli@dik.se, www.dik.seDIK ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Självklart är DIK partipolitiskt obundet. Så föreslå gärna frågor som förbundet borde arbeta med.


Kontakt