Jonas Eek kommer nu med sin nya bok Här en strand - människan i liturgin.

Jonas har tidigare skrivit boken Stanna i vattnet som är en hoppfull och realistisk bok om Svenska kyrkans möte med den kommande generationens ungdomar och ett bidrag in i samtalet om konfirmandarbetet.

I boken Här en strand – människan i liturgin beskriver författaren Kyrkan som ett viktigt sammanhang för gemenskap, och gudstjänsten är ett motgift mot individualisering och isolering. Men det gudstjänstliv vi har idag väcker en rad frågor:

·  Är gudstjänsten en källa till hopp eller en grund till missmod?
·  Hur kan kristen tro gestaltas så att den upplevs som relevant och meningsfull?
·  Hur kan det heliga översättas och bli ett tilltal i nuet, utan att liturgin förytligas?
·  Hur bygger man gudstjänster med tanke på de ofta små skaror som kommer till kyrkan?

Här en strand – människan i liturgin är skriven för alla som är intresserade av kyrkans gudstjänst och undervisning, och av hur kyrkans gudstjänst kan bli angelägen för fler människor. Boken vill inspirera till fördjupade samtal om gudstjänsten och den är skriven utifrån övertygelsen att gudstjänsten är kyrkans och församlingens centrum. 


Ämnen

Religion, tro

Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28