DIK - akademikerfacket för kultur och kommunikation, hyllar skolbibliotek som är fantastiska förebilder. Idag tilldelas 18 skolor utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2016.

Alla elever som går i svensk skola har rätt till ett skolbibliotek, så säger lagen. Men trots att lagen funnits i fem år, är det alldeles för många elever som fortfarande saknar denna viktiga resurs i sin vardag.

För ett skolbibliotek är, enligt DIK, mer än bara ett rum med böcker i. Det är en viktig och integrerad lärresurs som skolar eleverna i källkritiskt tänkande och demokrati.

Som tur är finns det positiva undantag, som sticker ut och där skolledningen tagit sitt fulla ansvar både när det gäller bemanning och andra resurser. Det är dessa goda exempel som DIK vill lyfta fram genom utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass som i år delas ut för 4:e året i rad.

Med på listan finns hela 5 skolor som varit med på listan redan från början, det vill säga i 4 år. Det är glädjande!

Minst lika glädjande är det att se 7 helt nya skolor på listan, förutom de 7 som varit med åtminstone en gång tidigare.

Skolbibliotek i världsklass 2016 tilldelas:

Från A till Ö

( ) = år på listan

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande.

Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Kontakt:

Om DIK

DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation. Vi är drygt 20 000 medlemmar som finns på alla typer av arbetsplatser över hela landet. DIK är ett av de förbund som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Självklart är vi partipolitiskt obundna.

DIK, Bondegatan 21, 116 33 Stockholm, Tel: 08-480 040 00,kansli@dik.se, www.dik.seDIK ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Självklart är DIK partipolitiskt obundet. Så föreslå gärna frågor som förbundet borde arbeta med.


Kontakt