I dag skriver professorn i civilrätt och ordföranden vid Insititutet mot mutor, Clas Sandberg på DN-debatt att det inte finns något som tyder på att Sverige blivit mer korrupt. Den som vill veta mer om forskning om korruptionen i Sverige vänder sig med fördel till Quality of Goverment-institutet i Göteborg, där Bo Rothstein är en av de mer välkända företrädarna. Deras forskning presenteras utförligt både på deras egen hemsida och på Riksbankens Jubileumsfonds webplats, där flera av projekten i programmet presenteras. Bland annat har forskarna i Göteborg konstaterat att det i Sverige inte bedrivits särskilt mycket forskning om korrpution alls - vare sig av statsvetare eller historiker.

Men det är inte bara i Göteborg det bedrivs forskning om korruption. Också statsvetaren Gissur Erlingsson vid Linköpings universtiet har undersökt problemen. mer om hans åsikter i frågan kan man få veta i det samtal som han i somras under Almedalsveckan i Visby hade (skrolla nedåt).Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435