Vi vet att varje person med funktionsnedsättning som får ett ökat tillträde till arbetsmarknaden är en vinstaffär! Redan om en person arbetar tio procent blir det en samhällsekono!misk vinst med 12 400 kr/år! Hur kan vi göra så att fler personer får tillträde till arbetsmarknaden? Misa AB och HSO i Stockholms län anordnar för tredje året i rad konferensen Mångfald och företagande.

Vi vet att varje person med funktionsnedsättning som får ett ökat tillträde till arbetsmarknaden är en vinstaffär! Redan om en person arbetar tio procent blir det en samhällsekonomisk vinst med 12 400 kr/år! Hur kan vi göra så att fler personer får tillträde till arbetsmarknaden? Misa AB och HSO i Stockholms län anordnar för tredje året i rad konferensen Mångfald och företagande.

Vi bjuder in politiker, företag, personer med funktionsnedsättningar, journalister och övriga till konferensen ”Mångfald och företagande” den 22:a oktober. Bettina Kashefi , Ylva Johansson, Per Granqvist, Tomas Fogdö och Sosso Milegrim föreläser och diskuterar möjligheterna med mångfald i arbetslivet, modererar gör Cissi Wallin. På konferensen kommer över sextio företag och organisationer ställa ut för att stödja engagemanget såväl som för att knyta nya kontakter!

www.mangfaldochforetagande.se

Datum; Måndagen 22 oktober
Tid: Kl 12.00 – 17.00
Plats: Scandic Star Sollentuna

För mer information kontakta:
Stefan Lahti, Vd Misa AB
mobil 073 – 316 03 63, stefan.lahti@misa.se

Camilla Gabrielli. Misa AB
mobil 0709-92 14 81, camilla.gabrielli@misa.seMisa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88