I förra veckan gick dock Johan Persson (S), kommunalråd i Kalmar, ut och gav sitt fulla stöd till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S). Han säger också att Holmberg har ett starkt stöd inom partiet. Därför anser vi att det är relevant att ställa frågan till socialdemokraternas partidistrikt i Kalmar län om huruvida de har fortsatt förtroende för socialnämndens ordförande Roger Holmberg.

DHR har polisanmält socialnämndens ordförande i Kalmar, Roger Holmberg (S), sedan han delat uppgifter om individens personliga förhållanden inom socialtjänsten. Samtidigt har vi JO-anmält socialnämnden för att utreda nämndens ansvar i det som vi anser ha skett.

Att saken utreds anser vi är av största betydelse för alla de som vänder sig till kommunen för att ansöka om insatser. Det handlar i grund och botten om att vi måste kunna lita på att våra ärenden hanteras korrekt och med respekt för individens integritet. Nu hanteras anmälningarna i utredande myndigheter och vi avvaktar resultaten från dessa.

I förra veckan gick dock Johan Persson (S), kommunalråd i Kalmar, ut och gav sitt fulla stöd till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S). Han säger också att Holmberg har ett starkt stöd inom partiet. Därför anser vi att det är relevant att ställa frågan till socialdemokraternas partidistrikt i Kalmar län om huruvida de har fortsatt förtroende för socialnämndens ordförande Roger Holmberg.Personer med nedsatt rörelseförmåga har alltid funnits och kommer alltid finnas som en del av den mänskliga mångfalden. Men att leva med nedsatt rörelseförmåga är tyvärr ofta en kamp mot den samhälleliga enfalden.


Kontakt


Rasmus Isaksson

Förbundsordförande DHR

rasmus.isaksson@dhr.se

070-508 80 29

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38