Materia medica av Elisabeth Henriksson Fotograf/Källa: Bert Leandersson

Nu har ansökan öppnat till en kurs inriktad på konst i vårdmiljöer på HDK-Valand i Göteborg. Kursen riktar sig till konstnärer och till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården. Konstenheten på Västfastigheter är en av de aktörer som bjudits in som föreläsare.

– Det ligger i konstenhetens politiska uppdrag att sprida kunskap och kännedom om hur Västra Götalandsregionen arbetar med konst och det här är ett fantastiskt sammanhang att vara med i som ett led i det arbetet. Det är också väldigt roligt att HDK-Valand satsar på konst i vårdmiljöer i sitt kursutbud och jag hoppas att det väcker nyfikenhet för vårt arbete både hos konstnärer och personer som arbetar inom hälso- och sjukvården, säger Anna Åberg Bucht, konstchef på Västfastigheter.

Kursen kommer att låta experter från många områden, kopplade till just konst och vårdens lokaler, berätta om sina erfarenheter, dela med sig av kunskap och lyfta frågan om konstens roll i vårdmiljöer. Förutom konstenheten kommer Västra Götalandsregionens att vara representerade av Sahlgrenska Universitetssjukhuset genom verksamhetschef John Brandberg. Han har arbetat tillsammans med konstenheten i konstprojektet Bild- och interventionscentrum (BOIC), som färdigställdes år 2016, där åtta konstuppdrag genomfördes i och med nybyggnationen.

– I kursen får vi möjlighet att berätta om hur konstenheten fungerar som en länk mellan konstnären och verksamheten. Men också hur konstnärer ansöker om konstuppdrag hos en offentlig förvaltning, hur en upphandling och urvalsprocess går till och hur viktigt det är med samarbetet mellan konstnärer och den verksamhet där konsten ska placeras.  

Anna Åberg Bucht lyfter också behovet av mer forskning inom området konst i vårdens miljöer.

– Inom arkitekturen har man börjat forska mer på kopplingen mellan gestaltning och läkande miljöer. Jag skulle gärna se studier som också inkluderar konsten på ett tydligt sätt. Kanske kan denna kurs bli ett startskott på det, säger Anna Åberg Bucht och avslutar:

–  Genom kursen Introduktion till samtidskonst och hälsa (Introduction to Contemporary Art and Health) på HDK-Valand får du som konstnär eller vårdanställd en möjlighet att få en djupare inblick i ämnet och om hur konstenheten arbetar med sitt uppdrag i Västra Götalandsregionen.

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för förvaltning och drift av  regionens viktigaste byggnader som sjukhus, resecentrum, depåer för kollektivtrafik samt skol- och kulturfastigheter. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.


Kontakt


Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

0707 - 250244

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

0722 - 057145