Det finns hinder i lagen som försvårar för den som vill donera organ att få göra det. 2013 fick därför läkaren Anders Milton regeringens uppdrag att utreda hur man skulle kunna eliminera olika hinder för organdonationer.

2015 presenterades hans förslag som sedan blev liggande i tre år utan åtgärd på Socialdepartementets bord. 2018 konstaterades att förslagen stred mot Regeringsformen i Grundlagen.

En ny utredning tillsattes som leddes av juristen Sten Heckscher. Igår den 3 juni presenterades betänkandet ”Organbevarande behandling för donation” (SOU 2016:26).

Håkan Hedman, ordförande i Livet som Gåva samt förbundsordförande i Njurförbundet säger; ”nu har man äntligen kommit i mål med juridiskt hållbara förslag som kommer att öka antalet transplantationer och minska dödligheten på väntelistan. Det är positivt att i framtiden kommer den som uttryckligen vill donera organ efter sin död att få ökad chans till det.”

 

Sten Heckscher kommer att presentera utredningeni samband med en hearing den 4 juni klockan 16 – 17 som arrangeras av Livet som Gåva. Moderator är Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst.Lokal: Clarence Crafoord, A5:04, Nya Karolinska, Eugeniavägen 3, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Ingen föranmälan krävs.

För frågor kontakta gärna ordföranden i Livet som Gåva, tillika förbundsordförande i Njurförbundet, Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, hakan.hedman@njurforbundet.se

Livet som Gåva är en samverkansorganisation som består av patientorganisationer och medicinsk profession som har till syfte att verka för donation av organ och vävnader.

 

www.livetsomgava.nu

Njurförbundet är en ideell organisation som bildades 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen. I dag har vi cirka 4 300 medlemmar i alla åldrar organiserade i 15 regionföreningar. Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Vi är en del av opinionen och visar på lösningar som både kan ge njursjuka ett bättre liv och är bra för samhället. www.njurforbundet.seKontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401