Lotta Nilsson, arrangör och initiativtagare till Tjörn Triathlon, har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2018 för sitt stora engagemang för organdonation 

, arrangör och initiativtagare till Tjörn Triathlon, har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2018 för sitt stora engagemang för organdonation 

Genom att årligen arrangera Tjörn Triathlon har Lotta Nilsson samtidigt framgångsrikt breddat sättet att informera allmänheten om betydelsen av att ta ställning för organdonation. Idrottsarrangemang är förknippat med hälsa, precis som effekterna av en organdonation.

Livet som Gåvas hedersutmärkelse utdelades i samverkan Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond och tilldelas personer som under lång tid har visat ett djupt personligt engagemang för donation av organ och vävnader utöver vad som förväntas i deras yrkesutövning.

Lotta Nilsson driver till vardags Träningskliniken i Skärhamn. Hennes engagemang för donation har tillkommit personliga upplevelser. Då hennes make Janne Nilsson hastigt avled,under ett träningspass i USA, fick han inte möjlighet att bli organdonator, något som han hade önskat.

Tjörn Triathlon genomförs till minne av Janne Nilsson. Tävlingen, som 2018 var den elfte i ordningen, blev på grund av ett vikande deltagarantal den sista på Tjörn. Lotta Nilsson har under flera år samverkat med Västra Götalandsregionens donationsansvarige läkare med medarbetare vid Donationsenheten inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och den vägen informerat publik och deltagare i Tjörn Triathlon om betydelsen av att ta ställning för organdonation.

Hederspriset kommer att utdelas i samband med Gelinsymposiet vid Nationella Njurkonferensen den 5 oktober klockan 18.00 i Wallenbergsalen vid Sahlgrenska Science Park i Göteborg. Se mer på www.njurkonferens.se

För ytterligare upplysningar kontakta gärna Håkan Hedman, ordförande i Livet som Gåva – samverkan för donation av organ och vävnader, tel. 070-718 16 70, hakan@famhedman.se. Kontaktuppgift till Lotta Nilsson är 070-610 24 85.

www.livetsomgava.nuNjurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401