1964 genomfördes den första njurtransplantationen i Sverige. Mottagaren var 14-årige Tommy Andersson som fick pappa Göstas ena njure. Sedan dess har nära 15 000 njurtransplantationer genomförts. En dryg tredjedel sker med en levande givare. Övriga sker med njurar från avlidna. De levande givarnas insatser saknar annan jämförelse. På grund av organbristen har de levande givarna mycket stor betydelse för njursjuka och för sjukvården i Sverige.

. Mottagaren var 14-årige Tommy Andersson som fick pappa Göstas ena njure. Sedan dess har nära 15 000 njurtransplantationer genomförts. En dryg tredjedel sker med en levande givare. Övriga sker med njurar från avlidna. De levande givarnas insatser saknar annan jämförelse. På grund av organbristen har de levande givarna mycket stor betydelse för njursjuka och för sjukvården i Sverige.

Livet som Gåva vill i år uppmärksamma betydelsen av transplantationer med levande givare och har därför beslutat att utse professor Ingela Fehrman Ekholm och docent Jonas Wadström till årets hedersmedlemmar i Livet som Gåva. Båda får hedersutmärkelsen för ett mångårigt djupt engagemang för njurtransplantationer med levande givare och vetenskapliga forskningsinsatser som fört frågan framåt.

Livet som Gåvas hedersutmärkelse utdelades första gången 2003 och tilldelas personer som under lång tid visat ett djupt personligt engagemang för dona­tion av organ och vävnader utöver vad som förväntas i deras yrkesutövning.

Utdelningsceremonin äger rum torsdagen den 22 oktober i samband med Svensk Transplantationsförenings höstmöte i Stenhammarsalen i Göteborg. Utdelningen sker i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond (www.gelinfonden.org).

För ytterligare upplysningar kontakta gärna Håkan Hedman, ordförandeiLivet som Gåva – samverkan för donation av organ och vävnader, tel. 070-718 16 70, hakan@famhedman.se. Kontaktuppgifter till Ingela Fehrman Ekholm, tel. 073-917 12 74 och Jonas Wadström, tel. 070-632 34 82.

www.livetsomgava.nuNjurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401