Nu står det klart att regeringen går vidare med frågan om att stänga Bromma flygplats. Miljöpartiet i Stockholm välkomnar beskedet, som banar väg för tiotusentals nya bostäder.

Sveriges regering har idag inlett arbetet med att lägga ner Bromma flygplats. För Miljöpartiet i Stockholms stad är det ett efterlängtat besked.

– Äntligen kan Bromma flygplats komma att stängas. Det här har vi arbetat för i åratal, på alla politiska nivåer. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna på riksnivå äntligen har förstått vad som är nödvändigt, säger Miljöpartiet i Stockholms stads gruppledare Daniel Helldén (MP).

Stockholms stad beslutade redan 2018 att Bromma flygplats på sikt ska ersättas med bostäder. Daniel Helldén (MP) är angelägen om att så fort som möjligt skrida till verket.

– Miljöpartiet vill att fler ska kunna hitta en bostad i Stockholm. Bromma flygplats har legat i vägen för mellan 30 000 och 50 000 bostäder Det är en enorm potential som vi nu vill sätta igång att förverkliga, säger Daniel Helldén (MP).

Framtiden för Bromma flygplats har varit föremål för återkommande debatt. Daniel Helldén (MP) menar att frågan inte nödvändigtvis handlar om att vara för eller emot flygande. Att samla trafiken på Arlanda kan enligt flera analyser rädda de delar av inrikesflyget som trots allt behövs.

– Flertalet aktörer konstaterar att ett stort antal inrikeslinjer kommer att få läggas ned efter corona, om inte flyget samlas på en flygplats i regionen. Genom en flytt av flyget till Arlanda får vi inte bara bostäder i Stockholm, utan kan även rädda den del av inrikesflyget som trots allt är nödvändig, säger Daniel Helldén (MP).

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02