Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett tre nya Flexit-forskare.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett tre nya Flexit-forskare. De nya Flexit-forskarna anställs som in-houseforskare i Helsingborg stad, Region Skåne och Riksteatern.

Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna. Förutom att bedriva forskning tillför de även kompetens till verksamheterna genom att vara delaktiga i det löpande arbetet.

Flexit har pågått sedan 2010 och är en satsning där RJ söker nya vägar mellan forskning och näringsliv, offentlig sektor samt civilsamhälle. Organisationerna definierar områden inom sina verksamheter där de har behov av kunskapsutveckling. Utifrån dessa områden formulerar de sökande forskarna sina forskningsplaner. De antagna forskarna anställs i två år av företaget/organisationen och tillbringar sedan det sista året på en akademisk institution.

Det är inte bara relativt nydisputerade forskare som är intresserade av forskning utanför akademin utan även mer etablerade forskare. Flexit är öppet för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och finansierar tre års forskning vid en verksamhet utanför akademin.

För att förstärka organisationen kring Flexit inrättades en programgrupp 2016, som kommer fortsätta att arbeta framöver. Programgruppen har bland annat ansvarat för uppföljningar av projekten och bidragit med förslag på nya organisationer för Flexit-forskare samt arbetat med hur Flexit kan utvecklas.   

2018 års Flexit-forskare:

  • Dr. Phil. Janet Johansson, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola i samarbete med Riksteatern: Skapa jämlikhet genom att dramatisera dagliga rutiner bakom och framför scenen: ett projekt om sociala innovativa metoder för jämställdhetsstrategi vid Riksteatern.
  • Docent Katja Lindqvist, Institutionen för service management vid Lunds universitet, Campus Helsingborg i samarbete med kulturförvaltningen, Region Skåne: Forskning om utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar: drivkrafter, processer och samspel.
  • Ekon. dr Caroline Wigren-Kristoferson, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i samarbete med Stadsledningsförvaltningen, Helsingborg stad: Forskning om innovativa processer i offentlig upphandling Helsingborg.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435