Det egna företaget är bra på jämställdhet men inte fastighetsbranschen som helhet. Det anser i alla fall de kvinnor och män som deltog i Fastigos legobygge på Business Arena.

Fastigo ställde två korta frågor till besökarna: Anser du att fastighetsbranschen är jämställd? och Anser du att ditt företag är jämställt?

20 % av männen och 12 % av kvinnorna ansåg att branschen är jämställd medan 73 % av männen och 66 % av kvinnorna anser att det egna företaget är jämställt. Undersökningen visar alltså på en stor diskrepans i hur man ser på branschen och det företag man jobbar på.

Ledande företag på Business Arena

Fastigo har inte gått på djupet kring varför de flesta anser att det egna företaget är så mycket bättre än branschen övrigt.

- Det är intressant att så många tycker att det egna företaget är jämställt men inte branschen. Det skulle kunna vara så att man tror mer ”gott” om det man själv är involverad i. En annan teori kan vara att det är företag som kommit långt med sitt jämställdhetsarbete som besöker Business Arena, säger Anette Nordenfelt, kommunikationschef på Fastigo.

Tidigare undersökning

Tidigare i våras undersökte Fastigo jämställdhet i fastighetsbranschen på styrelsenivå, vd-nivå, i ledningsgrupper och bland chefer med personalansvar. Den visade bland annat att andelen kvinnliga vd:ar är 20 %.

Läs mer om undersökningen och ladda ner vår rapportFastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922