Styrelsen för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) har enhälligt beslutat att utse Henrik Petrén till ny generalsekreterare. Henrik har varit tillförordnad generalsekreterare sedan årsskiftet och dessförinnan arbetat som förbundsjurist på RBU sedan 2007. Han efterträder Johan Alexander Lindman.

- Vi i förbundsstyrelsen är väldigt glada att Henrik tackade ja till posten som generalsekreterare, säger Agnetha Vikenger, RBU:s förbundsordförande. Henrik är mycket kunnig i våra frågor och har lång erfarenhet av RBU. Samtidigt är han väldigt stark intressepolitiskt och väl känd även utanför vår organisation.

Utnämningen av Henrik Petrén som generalsekreterare sammanfaller i tid med att RBU nu går in i en ny treårig kongressperiod. Förbundsstyrelsen har fått kongressens uppdrag att styra förbundets arbete enligt en fastställd handlingsplan och rambudget.

- Det känns väldigt roligt och inspirerande att få leda kansliets arbete med att förverkliga den handlingsplan som kongressen nyss har beslutat om, säger Henrik Petrén. Jag är stolt över förtroendet och samtidigt ödmjuk inför uppgiften. Vi har ett kansli med mycket kompetens och jag ser fram emot att utveckla vårt arbetssätt för att nå framgång i de fokusområden som nu är prioriterade av kongressen.

- Precis som när RBU grundades för ungefär 60 år sedan handlar mycket om intressepolitiskt arbete, men också om hur vi kan bli bättre på att ta tillvara den kraft och energi som finns bland våra 11 000 medlemmar. Jag är säker på att vi kan bli bättre. Inte minst vill jag att RBU ska bli en ännu mer synlig organisation vilket stärker förutsättningarna för såväl medlemsrekrytering som politisk påverkan.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31