Hissgruppen har blivit omcertifierade för ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) och har även blivit arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. -Certifieringarna är viktiga och att vi nu är trippelcertifierade gör oss till en starkare leverantör och samarbetspartner, säger Robert Sporrong, VD på Hissgruppen.

Varför arbetsmiljöcertifierade ni er?

– Vi tycker att arbetsmiljö är viktigt och vill visa att vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi vill också ha en attraktiv arbetsplats som prioriterar en god arbetsmiljö och värnar om sina anställda.

Med certifieringen lägger vi grunden för en mer effektiv styrning, ledning samt en bättre kontroll av risker. Alla blir mer delaktiga i arbetsmiljöarbetet, vilket leder till en ökad trygghet och att vi får en säkrare arbetsmiljö, förklarar Robert.

Vilken är den viktigaste förändringen?

– En av de viktigaste sakerna är och kommer fortsatt att vara arbetsmiljön för teknikerna på fältet. Säkerheten främst och ett större fokus på arbetsmiljö. Vi har en nollvision där varje skada är ett misslyckande. Med certifieringen har vi lyft oss ytterligare. –Att man har allt på plats och att vi säkerställer en fortsatt säker arbetsmiljö med bl.a. de årliga revisionerna.

Hur får ni ut kunskapen i organisationen?

Exempelvis så är grundläggande arbetsmiljöutbildning en obligatorisk kurs för alla våra anställda som de flesta redan genomfört. Förutom det så sammanställer vi och analyserar svaren från de enkäter inom psykosocial och fysisk arbetsmiljö samt inom jämställdhet och diskriminering som vi årligen skickar ut. Ledarskapsutbildning, utvecklingssamtal, Bas P/U, organisatorisk och social arbetsmiljö, hjärt- och lungräddning, grundläggande elsäkerhet, säkra lyft, fallskydd, grundläggande säkerhetsprinciper mm är andra utbildningar som vi anser vara obligatoriska inom området. På alla våra möten och på den kommande konferensen ska vi prata arbetsmiljö.

Nu är vi arbetsmiljöcertifierade vilket innebär att vi fått ett kvitto på att vi inom Hissgruppen tänker och gör rätt och det är positivt. Men, arbetet slutar inte här. Nu fortsätter vi arbetet med att ständigt förbättra och förfina vårt arbetsmiljöarbete, säger Hissgruppens VD Robert Sporrong.Hissgruppen är ett av Stockholms ledande hissföretag som etablerades 1978. De levererar kundanpassade hissar av hög kvalitet och arbetar med olåsta hissystem samt komponenter från den öppna marknaden vilket innebär att kunden själv kan välja partner för moderniseringar och service, något som i slutändan ger dig som kund en valfrihet samt en lägre kostnad över tid. Vår serviceorganisation är tillgänglig dygnet runt, alla dagar och personlig service och engagemang tycker vi är viktigt.


Kontakt


Robert Sporrong

VD

robert.sporrong@hissgruppen.se

08-527 271 34