Kommunfullmäktige i Stockholm klubbar i kväll nästa steg på 137 miljoner i en historisk satsning på totalt 750 miljoner på ökad trafiksäkerhet. Nästa år får Hässelby-Vällingby, Liljeholmen, Skärholmen och Norrmalm åtgärder som fartgupp, cirkulationsplatser och avsmalningar av gatan vid övergångsställen.

Stockholms stad ändrar hastigheterna till 30, 40 och 60 kilometer i timmen, för att öka tryggheten och trafiksäkerheten. På flertalet gator kommer hastigheten att sänkas utan att åtgärder genomförs. På vissa gator finns däremot behov av åtgärder för att skapa en säker miljö för oskyddade trafikanter.

– I dag tar vi genomförandebeslut om trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Skärholmen och del av Liljeholmen inklusive Fruängen för 137 miljoner. Det är en del av en historisk satsning på ökad trafiksäkerhet i Stockholms stad på totalt 750 miljoner 2017–2026, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

– För gående och cyklister, barn och äldre, samt personer med olika funktionsnedsättningar är denna satsning av allra största vikt. Vi bygger hastighetsdämpande åtgärder som fartgupp, cirkulationsplatser och avsmalningar av gatan vid övergångsställen, säger Daniel Helldén.

Generellt sänkta hastigheter och en ökad hastighetsefterlevnad på stadens gator är en förutsättning för att minska antalet döda och skadade i trafiken. För att förbättra trafiksäkerheten och förbättra efterlevnaden av skyltad hastighet behövs omfattande investeringar.

Särskild vikt läggs på trafiksäkerheten där många barn vistas. Skyltad hastighet ska inte överstiga 30 kilometer i timmen på de gator som ligger invid skolor. Detta gäller även vid förskolor om inte rimliga skäl för annat föreligger.

Åtgärderna omfattar följande stadsdelar och gator: 

Hässelby-Vällingby: Astrakangatan, Bergslagsvägen, Björnmossevägen, Ekvägen, Kälvestavägen, Loviselundsvägen, Maltesholmsvägen, Melongatan, Persikogatan, Råckstavägen, Sandviksvägen, Skattegårdsvägen, Solleftegatan, Sörgårdsvägen, Täbylundsvägen, Vällingbyvägen, Växthusvägen, Ångermannagatan, Årevägen.

Norrmalm: Cederdalsgatan, Mäster Samuelsgatan, Olof Palmes gata.

Skärholmen: Bredängs allé, Björksätravägen, Ekholmsvägen, Eksätravägen, Lammholmsbacken, Skärholmsvägen, Vårholmsbackarna, Ålgrytevägen.

Del av Liljeholmen inkl. Fruängen: Liljeholmsvägen, Västbergavägen, Elektravägen, Elsa Brändströms gata, Vantörsvägen.

Beslutet berör gator som inte har högfrekventerad busstrafik. Dessa bussgator hanteras i ett senare skede i dialog med trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting. 

Handlingarna bifogas detta pressutskick samt finns här: https://edokmeetings.stockholm.se/committees/kommunfullmaktige/mote-2018-11-05

Läs mer här: www.stockholm.se/nyahastigheter   

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02