Bild från Dysleximässan i Malmö 2015 Fotograf/Källa: Sara Rydin

Tidigt upptäckt och stöd till barn som riskerar att utveckla läs-, skriv- och räknesvårigheter är bevisat effektivt för att hindra att elever misslyckas eller presterar under sin nivå i skolan. Under Dysleximässan i Solna får du lära dig mer om läs- skriv- och räknesvårigheter, om upptäckt, åtgärder och kompensation.

Ett 40-tal föreläsare och runt 50 utställares delar med sig kunskaper om alternativa verktyg, metoder, läromedel, forskning och personliga erfarenheter. Den som vill fördjupa sig ytterligare kan delta i någon av våra nio workshops.

Bland föreläsarna finns:
Nassim al Fakir, programledare, musiker och skådespelare, pratar om sin dyslexi
• Hjärnforskaren Torkel Klingberg om hjärnans möjligheter
• Logopeden Johanna Kristensson om appar och andra verktyg
• Skandias hållbarhetschef Lena Höök talar om utanförskapets pris
• Läsfrämjaren Elisabeth Reslegård och författaren Torbjörn Lundgren om kampanjen som gjorde dyslexin känd bland allmänheten

Dyslexipriset 2016:
Under mässan delar vi ut Dyslexipriset 2016. Prisutdelare är Nassim Al Fakir. Dyslexipriset uppmärksammar goda insatser för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter.
Priset på 25 000 kronor har instiftats av Svensk Talteknologi och Dyslexiförbundet FMLS.

När: Fredag 21 oktober: 09.00 - 18.00  Lördag 22 oktober: 09.00 - 16.00

Var: Solnahallen, Ankdammsgatan 46, Solna  (ca 20 minuter från Stockholms central)

Inträde:
200 kr (biljetten gäller båda dagarna för utställning och föreläsningar)
Förköp:

  • Privatpersoner: dinkurs.se/dm2016pr
  • Företag och skolor: dinkurs.se/dm2016fo

Biljetter kan också köpas i entrén.
GRATIS inträde för medlemmar och barn under 18 år. Passa på att bli medlem för 200 kr.
Anmälan på www.dyslexi.org eller ring 08-6651700. Medlemskap kan också lösas vid mässentrén.

Program och mer information: www.dyslexi.org

Kontakt:
Inger Rålenius, samordnare, Tel: 08-665 17 08, Mob: 0734-15 77 88,
E-post: inger.ralenius@dyslexi.org
Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS, Mob: 070-238 63 20,
E-post: bengt.erik.johansson@dyslexi.org
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780