Fotograf/Källa: Fotogruppen Södersjukhuset

Södersjukhuset fortsätter att ligga i topp bland landets sjukhus avseende vård av patienter med hjärtinfarkt, visar resultaten från kvalitetsregistret Swedeheart.I Swedehearts kvalitetsindex 2017 uppnår Södersjukhuset index 9,5 av 11 och har därmed näst bäst totalresultat i Sverige – och bäst i landet på att, inom rekommenderad tid, åtgärda hjärtinfarkt där ett kranskärl är helt blockerat (STEMI).

– Vi arbetar systematiskt med att förbättra omhändertagandet av våra hjärtinfarktpatienter såväl vad avser det akuta sjukdomstillfället som den viktiga uppföljningen efteråt. Våra engagerade och kvalificerade medarbetare är förutsättningen för de utmärkta resultat vi ser i kvalitetsindex, säger Eva Strååt, verksamhetschef Kardiologi på Södersjukhuset.

Syftet med kvalitetsregistret Swedeheart är att stödja kontinuerligt förbättringsarbete av akut kranskärlssjukdom och hjärtinterventioner. Det långsiktiga målet är att bidra till en minskad dödlighet och sjuklighet hos patienterna och att öka kostnadseffektiviteten i vården. Varje år rankas hjärtsjukvården i Sverige som presenteras i en årsrapport på Alla hjärtans dag.Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)