Södertörns högskolas kandidatutbildning i etnologi bedöms ha hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.

Idag presenteras Universitetskanslerämbetets (UK-ämbetets) granskning av landets högskole- och universitetsutbildningar inom området antropologi och etnologi. Totalt har sex utbildningar, varav fyra på kandidatnivå och en på masternivå vid fem universitet och högskolor utvärderats. Kandidatutbildningen inom etnologi vid Södertörns högskola bedöms ha hög kvalitet, liksom de fem övriga utbildningarna.

Ann Runfors, docent och ämnessamordnare för etnologi vid institutionen för historia och samtidsstudier lyfter fram Södertörnsetnologins inriktning mot samtida kulturella processer med fokus på mångfaldsfrågor och kulturell komplexitet i ett större och europeiskt perspektiv.

-  Det är inte bara Sverige och Norden som är i fokus under utbildningen. Vi arbetar också med transnationella processer med utblickar mot Europa. Genom denna inriktning och vår förmedling av maktkritiska perspektiv ger vi studenterna redskap att analysera och diskutera samhällsaktuella frågor.

Även lärarkollegiets roll för den goda kvalitén framhävs av Ann Runfors. 

- Vi har engagerade lärare och en bred kompetens inom ämnet, och vi arbetar hela tiden med kvalitén. Vi arbetar till exempel väldigt systematiskt med att studenterna på C-nivån ska få träna sig i teorianvändning och etnologiskt skrivande innan de slutligen utför sina självständiga arbeten.

- Etnologin är ett tydligt och bra exempel på att kultur- och mångfaldsfrågor är centrala vid Södertörns högskolas utbildningar inom humaniora. Det gör utbildningarna samhällsrelevanta med hög kvalitet, säger Martin Wottle, prefekt vid Institutionen för historia och samtidsstudier.

Mycket goda resultat för Södertörns högskola

UK-ämbetet har i uppdrag att under 2011-2014 utvärdera alla landets högskole- och universitetsutbildningar som leder till en examen, cirka 1600 utbildningar. Resultaten släpps kontinuerligt fram till och med 2014. Södertörns högskola är ett av få lärosäten som har mycket goda resultat i mätningarna med bedömningarna mycket hög eller hög kvalitet på utbildningarna.

Länk till UK-ämbetets sammanställning av kvaliteten på landets utbildningar.

Studera etnologi vid Södertörns högskola

Etnologi vid Södertörns högskola inriktar sig främst på frågor om det mångkulturella Sverige och det moderna Europa samt hur olika gruppers levnadsförhållanden påverkas av migration.

På högskolan kan du läsa etnologi med inriktning kulturell mångfald i Europa. Ämnet kan läsas som fristående kurs upp till 120 högskolepoäng eller vid något av högskolans utbildningsprogram, där det som oftast ingår som en valbar inriktning.

Efter att du tagit en fil.kand. med etnologi som huvudämne kan du därefter välja fristående kurser på avancerad nivå eller ett magister- eller masterprogram inom etnologi,

Magisterprogrammet i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys, 60 högskolepoäng eller masterprogrammet i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa, 120 högskolepoäng. Dessa två program har en humanistisk, kulturvetenskaplig orientering där undervisningen präglas av mångvetenskaplighet, så att vissa kurser ges i samverkan med arkeologi, idéhistoria, religionsvetenskap och historia. Utbildningarna ger behörighet att söka forskarutbildning i etnologi. Mer information om ämnet och utbildningarna.
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876