Fotograf/Källa: Clas Fröhling, Fotogruppen Södersjukhuset

I Stockholms län bor en fjärdedel av Sveriges barn. Årsrapport år 2017 från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län redovisar uppgifter om förutsättningar för en god hälsa hos späd- och förskolebarn i Stockholms län.

Barnhälsovårdsenhetens årsrapport undersöker ett antal risk- och friskfaktorer för barn mellan 0–5 år. Rapporten visar bland annat uppgifter om i vilken utsträckning barnen i länet vaccineras, ammas och utsätts för tobaksrök tidigt i livet. Barnhälsovården (BVC) i Stockholms län når så gott som alla barn med sin verksamhet.

Rapporten visar:

  • Det nationella vaccinationsprogrammet hade hög täckning. 96–97 procent av alla barn födda 2015 var vaccinerade enligt programmet.
  • Andelen barn som fått minst en dos rotavirusvaccin var 90 procent år 2017 jämfört med samma period år 2015. Barn i Stockholms län har erbjudits rotavirusvaccin sedan april år 2014.
  • Andelen spädbarn som ammas fortsätter att minska. Andelen som enbart ammades vid 4 månaders ålder var 52 procent jämfört med 59 procent år 2008.
  • Andelen spädbarn som utsattes för tobaksrökning i hemmet var i genomsnitt 9 procent och har minskat från 12 procent år 2012. Variationen mellan stadsdelar och kommuner var dock stor, från som lägst 0,8 procent som högst till 21 procent.

Rapporten bygger på uppgifter från 483 barnhälsovårdssjuksköterskor i Stockholms län.

För mer information, kontakta:

Karolina Lindström, barnhälsovårdsöverläkare på Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, e-post: karolina.lindstrom@sll.se, tfn 072-599 35 44.

Johanna Gréen, pressansvarig Södersjukhuset, e-post: press.sodersjukhuset@sodersjukhuset.se, tfn 070 -484 10 76


Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)