Nu har 11 624 kunder i Folktandvården Västra Götaland sagt sitt! 93 procent är nöjda och rekommenderar gärna Folktandvården till andra. – Vi får mycket höga betyg i bemötande, kompetens, lyhördhet och genomförande av behandling. Allra nöjdast är våra kunder som har Frisktandvård, säger kommunikationschef Jenny Erkholm.

Folktandvården Västra Götaland genomför regelbundet undersökningar för att ta reda på vad kunderna tycker om Folktandvården och den tandvård de får. Årets kundundersökning genomfördes under maj och juni på 157 kliniker inom både allmäntandvård och specialisttandvård. Totalt har 11 624 kunder svarat.

93 procent nöjda kunder
Undersökningen mäter kundernas uppfattning om Folktandvården Västra Götaland inom flera olika områden. Deltagarna anger hur mycket de håller med om ett antal påståenden. Ett av påståendena i undersökningen lyder: ”Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar dem gärna till andra”. Där svarar 93 procent att de håller med helt eller delvis.

Frisktandvårdskunder allra nöjdast
Allra mest nöjda är de kunder som har Frisktandvård, tandvård till fast pris. Totalt har närmare 200 000 av Folktandvårdens kunder Frisktandvård.
– Kundernas åsikter om oss och våra tjänster är viktiga och hjälper oss att utveckla verksamheten. Resultatet i årets kundundersökning är ett kvitto på att kunderna uppskattar det arbete våra medarbetare gör på klinikerna varje dag. Samtidigt hjälper det oss att identifiera utvecklingsområden där vi kan lyfta oss för att bli ännu bättre, avslutar Jenny Erkholm.

Så här genomfördes undersökningen
Undersökningen är genomförd i samarbete med Gullers Grupp och marknadsundersökningsföretaget IC Quality och mäter kundernas uppfattning om Folktandvården Västra Götaland inom ett antal områden. Deltagarna har fyllt i ett webbformulär där de angett hur mycket de håller med om olika påståenden på en skala från 1 till 8, där 1 motsvarar ”instämmer inte alls” och 8 motsvarar ”instämmer helt”. Svar mellan 1 och 4 är negativa och svar mellan 5 och 8 är positiva.
Resultaten redovisas som indexvärden på en 100-gradig skala. Värden från 70 och uppåt bedöms som bra. Värden från 80 och uppåt bedöms som mycket bra.
Ett av påståendena lyder ”Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar dem gärna till andra”. Svaren på det påståendet ligger till grund för ett särskilt nöjd kund-index. I årets undersökning är nöjd kund-index 85. Där har 93 procent angivit siffran 5 och uppåt.
Undersökningen genomfördes under maj och juni i år. 28 490 slumpmässigt utvalda patienter på alla våra 157 kliniker inom både allmäntandvård och specialisttandvård tillfrågades. Av dem deltog 11 624 i undersökningen. Det ger en svarsfrekvens på 41 procent.

Totalt är 52 procent av invånarna i Västra Götaland kunder hos Folktandvården.

Resultat kundundersökning 2017
Bra - index 70 och uppåt
Mycket bra - index 80 och uppåt

Påstående Index
Hos Folktandvården får jag tydlig information om vilken behandling som behöver göras. 84
Folktandvårdens personal ger råd om hur jag ska sköta mina tänder och min munhälsa. 87
Jag känner till att Folktandvården erbjuder Frisktandvård, dvs. tandvård till fast pris per månad. 77
Jag har förtroende för kompetensen hos Folktandvårdens personal. 85
Folktandvårdens personal genomförde behandlingen på ett bra sätt. 87
Folktandvårdens personal lyssnar på mig och tar hänsyn till mina synpunkter. 84
Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar dem gärna till andra (nöjd kund-index). 85
Jag är nöjd med bemötandet i telefonen. 88
Jag är nöjd med bemötandet i receptionen. 88
Jag är nöjd med bemötandet i behandlingsrummet. 90
Det är lätt att komma i kontakt med Folktandvården via telefon. 82
Det är lätt att komma i kontakt med Folktandvården via e-post. 75
Hos Folktandvården är det tydligt vad besöket kostar.* 71
Hos Folktandvårdens specialisttandvård får jag i förväg reda på vad min behandling kommer att kosta.** 71
Min väntetid till första besöket hos Folktandvårdens specialisttandvård var rimlig.** 70
Den behandling jag får hos Folktandvården är prisvärd. 72

*Gäller endast allmäntandvården
**Gäller endast specialisttandvården

Kontakt
Jenny Erkholm
Kommunikationschef
Tel. 070-248 45 54
jenny.erkholm@vgregion.se

Om Folktandvården Västra Götaland
På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 000 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn
Youtube  

Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57