Vård av patient med covid-19. Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Covid-19 har, trots den senaste tidens positiva avmattning, fortsatt stor påverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet. Samtidigt får sjukhuset högt betyg i en extern analys av pandemins första våg.

Inom covidvården märks en välkommen avmattning, vilket följer samma mönster som förra året. Styrelseordförande Gustaf Josefson (M) betonar att sommaren ställer fortsatt stora krav på verksamheten och riktar en eloge till alla medarbetare som hanterat pandemin i ett drygt år. 

– Våra medarbetare har gjort enorma insatser under hela pandemin, som fortfarande pågår. Nu är vårt fokus att skapa de absolut bästa förutsättningarna inför sommaren och förhoppningen är att smittspridningen fortsätter att avta. Vi ser nu en glädjande minskning inom covidvården, men samtidigt har medarbetarna behov av återhämtning och vi har ett stort uppdämt vårdbehov att ta hand om framöver, säger han.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör, professor Ann-Marie Wennberg, beslutade i oktober 2020 att genomföra en analys av hur sjukhuset hanterade den inledande fasen av covid-19-pandemin. Fokus på uppdraget var perioden då sjukhuset befann sig i förstärkningsläge under ledning av Gemensam Särskild Sjukvårdsledning, G-SSL, från mars till juni 2020.

För uppdraget har sjukhuset tagit hjälp av en oberoende expert: Jan Andersson, infektionsläkare, professor emeritus vid Karolinska Institutet och tidigare FOU-direktör i Region Stockholm. Resultatet av analysen presenterade han för styrelsen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 28 maj.

– Det står klart att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har löst uppgiften på ett kvalitativt mycket bra sätt, säger Jan Andersson.

En välfungerande samverkan med övriga sjukhus i regionen 

Det övergripande budskapet i analysen är att sjukhuset lyckats med de mål som G-SSL satte upp i pandemins inledning: Att ge covidpatienter och övriga patienter adekvat vård efter behov, samt att minimera smittspridning bland patienter och medarbetare.

Analysen lyfter även en välfungerande samverkan med övriga sjukhus i regionen när det gällde att fördela IVA-resurser samt skyddsutrustning, materiel och apparatur. Ett sedan tidigare upparbetat system för samverkan med omsorgen i kommunerna var också en styrka.

Enligt analysen har Sahlgrenska Universitetssjukhuset en grundstruktur som gör att man klarar av plötsliga påfrestningar och omställningar.

– Sjukhuset har dels en organisatorisk struktur, dels en fysisk uppdelning på tre områden som gör att man kan prioritera om och särskilja verksamheter. Till skillnad från hur det ser ut i Stockholm så ingår det prehospitala flödet i Sahlgrenska Universitetssjukhusets organisation och kunde direkt göra stor skillnad när man behövde ställa om, säger Jan Andersson.

Sammanfattningsvis är Sahlgrenska Universitetssjukhuset i sin helhet fortfarande mycket påverkat av pandemin. Likafullt fortsätter verksamheterna med att bedriva högspecialiserad vård och forskning i nationell och internationell framkant.

Satsning på Avancerade terapiläkemedel

Under styrelsemöte 28 maj fattade styrelsen också beslut om att föreslå en satsning på Avancerade terapiläkemedel (ATMP) i Västra Götalandsregionen, där Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en ledarroll i arbetet.

Alla ärenden, handlingar och kontaktuppgifter från dagens styrelsemöte: Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (opengov.cloudapp.net)


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000