På torsdag drar Kalmar Stadsfest igång och pågår sedan den 9–11 augusti. Som vanligt arbetar Destination Kalmar, Kalmar kommun och polisen aktivt med trygghets- och säkerhetsfrågor. Igår hölls en säkerhetsgenomgång inför evenemanget, där bl.a. stadsfestens krisstab, polisen, brandkåren, ambulanssjukvården och socialförvaltningen medverkade.

Kalmar Stadsfest ska vara ett tryggt och välkomnande evenemang för alla. Sedan många år tillbaka finns därför en kris- och säkerhetsplan för Kalmar Stadsfest och inför varje år hålls flera möten där Destination Kalmar, Kalmar kommun, polisen och andra berörda myndigheter tittar på hur säkerhetsarbetet kan utvecklas. Under själva stadsfesten hålls dessutom stabsmöten varje morgon för att man snabbt ska kunna följa upp sådant som sker.

– Vi har ett fantastiskt samarbete med många aktörer i regionen. I år medverkar t.ex. inte bara socialtjänsten från Kalmar, utan även förebyggande team från socialtjänsterna i kranskommunerna. Nytt för i år är också att vi upprättar ett särskilt trygghetsnummer via kommunens Trygghets- och larmcentral, som besökare kan ringa till om de känner sig otrygga eller utsatta. Som vanligt har polisen stor närvaro under hela stadsfesten, vilket känns tryggt. Ett mobilt poliskontor kommer att finnas på plats i centrala Kalmar under hela evenemanget, berättar Pär Israelsson, som är projektledare för Kalmar Stadsfest.

Det är inte bara polisen och socialtjänsten som finns på plats alla tre dagarna, utan även sjukvårdare och ordningsvakter. IFK Kalmar nattvandrar med förstärkt kapacitet och Kalmar kommun har satt in fyra extra vakter med utökat förordnande som rör sig runt om i staden mellan kl. 21.00 och 04.00. Dessutom bär alla som arbetar i stadsfestens projektorganisation gula västar, så att besökarna lätt ska se vem de kan ta kontakt med om det behövs. Personalen har fått en tydlig checklista från polisen om hur de ska agera om någon har blivit utsatt för ett brott. Vid samtliga arenor finns också dricksvatten, hjärtstartare och första hjälpen-utrustning.

För att öka tryggheten har belysningen förbättrats. Infartsvägarna till stadskärnan och arenorna kommer att begränsas och varutransporter kommer bara att ske vid särskilda tider. För att undvika att stora folksamlingar bildas vid hemgång slutar alla konserter kl. 23.00 och som vanligt sätts extrabussar in. I nattrafiken tillämpas nattstopp, vilket innebär att personer som åker ensamma kan bli avsläppa mellan hållplatserna.

– Kalmar Stadsfest har jobbat med säkerhetsfrågor under många år och vi är många som arbetar tillsammans. Det finns en bra beredskap, säger Nikolaos Kalcidis, Polisregion Syd.

– Vi har gjort en rad insatser för att öka tryggheten, men vill också passa på att uppmana besökarna att ta hand om varandra. Det är ett budskap vi har jobbat mycket med de senaste åren och som vi känner att besökarna har tagit till sig. Det är när vi tar hand om varandra som vi kan skapa en trygg och välkomnande stadsfest. Så om du ser eller hör någonting – visa att du bryr dig och fråga om det är ok. Tveka inte att kontakta vakt, polis eller någon av oss som jobbar med Kalmar Stadsfest om du behöver hjälp, uppmanar Pär Israelsson.

Mer information:
om Kalmar Stadsfest och stadsfestens kris- och säkerhetsarbete:

Pär Israelsson, projektledare, Destination Kalmar, tel. 0480-45 34 08, 070-675 67 19

om Kalmar kommuns arbete för social hållbarhet:
Ann-Sofie Lagercrantz, Kalmar kommuns strateg för social hållbarhet, tel.0480-45 01 63, 0702-24 53 53

om Polisens arbete under Kalmar Stadsfest:
Nikolaos Kalcidis, kommunpolis/supporterpolis, Polisregion Syd, Lokalpolisområde Kalmar,
tel: 010-5623672, 072-2426490

 

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, driva turistcenter- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Vi genomför kontinuerligt satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet. Det ska alltid finnas många bra anledningar att besöka Kalmar!Kontakt


Lisa Gefvert

Pressansvarig

lisa.gefvert@kalmar.com

0480-45 34 04

Emelie Nilsson

Presskontakt, Kalmar Slott

emelie.nilsson@kalmar.com

0480-45 34 06

Jenny Roloff

Bildansvarig

jenny.roloff@kalmar.com

0480-45 34 02

Åke Andersson

VD

ake.andersson@kalmar.com

0480-45 34 01

Stefan Johnson

Turismchef

stefan.johnson@kalmar.com

0480-41 77 10

Mimmi Mannheimer

Slottschef, Kalmar Slott

mimmi.mannheimer@kalmar.com

0480-45 14 93