Inför höstterminen har Dalslands folkhögskola i Färgelanda haft ett högre söktryck än normalt. – Förutom några enstaka platser på vår allmänna kurs med yrkesinriktning så är det helt fullt, säger Charlotte Day, biträdande rektor.

Under den aktuella antagningsomgången har totalt 200 ansökningar inkommit till folkhögskoleenheten. Sett i relation till antalet utbildningsplatser är äventyrsguidekursen med över 50 sökande mest populär.

– Det stora antalet sökande kan bero på att utbildningen nu börjar bli känd – det brukar ta några år innan folk får upp ögonen för nya kurser. Antagligen har också coronapandemin påverkat på så sätt att en del som har blivit arbetslösa börjar tänka i nya banor. Vi hoppas så klart också att det höga söktrycket indikerar att vi håller en bra kvalitet, säger Nils Gustafsson, som är kursansvarig på äventyrsguideutbildningen.

Men intresset har varit stort även för andra utbildningar. Inför årets kursstart är det fullt på internatet. För att kunna möta trycket på boende har folkhögskolan fått söka efter alternativa möjligheter.

– Att många vill bo på folkhögskolans internat är förstås ett angenämt problem för oss. I jakten på lämpliga lösningar har vi fått god hjälp av andra aktörer i samhället, säger Charlotte Day.

Ett fåtal platser kvar på den allmänna kursen med yrkesinriktning

Den enda utbildningen som har några platser kvar är den nystartade allmänna kursen med yrkesinriktning, där deltagarna kan läsa kurser på grundskole- eller gymnasienivå och samtidigt fokusera på att uppnå sina yrkesdrömmar. Charlotte Day tror dock att det finns en god chans att även de sista platserna kommer att fyllas:

– Det finns fortfarande möjlighet för intresserade att söka till utbildningen. En bonus med den här kursen är att ungdomar som står utanför arbetsmarknaden får extra stöttning under studietiden. Vi är en del av Vi-projektet, som medfinansieras av Europeiska socialfonden, och kan på vis erbjuda denna möjlighet specifikt till ungdomar mellan 18 och 24 år.

Charlotte Day
Biträdande rektor
Dalslands folkhögskola
tel: 0705-26 14 66
e-post: eva.day@vgregion.se

Om Dalslands folkhögskola

Dalslands folkhögskola finns i Färgelanda och Trollhättan. Huvudman är Västra Götalandsregionen, som också förvaltar fem andra folkhögskolor. 

 

Om Vi-projektet

Vi-projektets syfte är att förbättra förutsättningarna för att unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska komma närmare arbetsmarknaden. 29 organisationer samverkar i projektet, som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Kontakt


Anders Ahlström

Förvaltningschef

anders.ahlstrom@vgregion.se

076-775 48 40