Avgiftsfri tandvård är effektivt för att få fler unga vuxna att besöka tandvården. De positiva effekterna är större för personer med sämre tandhälsa eller som har växt upp i hushåll med låg inkomst. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som har utvärderat Västra Götalands höjning av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård.

Rapporten jämför personer som fick avgiftsfri tandvård till och med 24 års ålder med personer som fick börja betala för tandvården redan vid 20 års ålder. Utvärderingen visar att andelen personer som årligen går på undersökning ökar med 25,5 procentenheter när tandvården är avgiftsfri.

- De flesta som får avgiftsfri tandvård till och med 24 års ålder fortsätter att gå regelbundet till tandvården. Men för de personer där tandvården börjar kosta vid 20 års ålder, slutar många att besöka tandvården regelbundet, och nästan var femte person gör inte en enda undersökning när de är mellan 20 och 24 år, säger Albin Palmqvist, utredare på ISF.

Rapporten visar att de positiva effekterna av avgiftsfri tandvård är större för personer som växt upp i hushåll med låg disponibel inkomst eller har fler hål i tänderna vid 19 års ålder.

- En större andel personer, och speciellt de med generellt större behov, går regelbundet på under­sökningar när tandvården är avgiftsfri. Det kan bidra till en mer jämlik tandhälsa hos unga vuxna, säger Albin Palmqvist.

Analysen visar också att de personer som får avgiftsfri tandvård under fler år än andra, besöker tandvården oftare även när de senare måste betala, jämfört med personer som får avgiftsfri tandvård endast till och med 19 års ålder. Men vi kan inte avgöra hur stor del av skillnaden som beror på den avgiftsfria tandvården eller på andra faktorer.

Rapportens titel: Avgiftsfri tandvård till unga vuxna – en analys av vilken effekt avgiftsfri tandvård har på hur unga vuxna besöker tandvården, ISF Rapport 2021:4

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Albin Palmqvist, projektledare för rapporten, telefon 010-174 15 79.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör, telefon 010-174 15 00.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.isf.se.Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00