Västra Götalandsregionen har beslutat om särskilda ersättningsnivåer under sommaren 2021 för personal som gör frivilliga extrapass eller förskjuter sin semester. "Utgångspunkten är att alla medarbetare ska få fyra veckors sammanhållen semester, det är viktigt för välbehövlig återhämtning. Därför höjer vi ersättningen för att frivilligt ta extrapass", säger Marina Olsson, HR-direktör VGR.

Med anledning av den exceptionella situationen som den särskilda belastningen covid-19 ställer på att klara bemanningen i hälso- och sjukvårdsförvaltningarna sommaren 2021 har särskilda ersättningsnivåer beslutats för sommaren 2021.

Ersättningen för extra arbetspass höjs från 160 kr till 230 kr. Medarbetare som frivilligt åtar sig extrapass kan erhålla 230 kronor per timma. Ersättningsnivån är densamma oberoende av sysselsättningsgrad. Till det kommer ersättning för övertid och obekväm arbetstid enligt kollektivavtal, samt den höjda nivån för helger och nätter som gäller i VGR.

Ersättningen vid frivillig förskjutning av beviljad sommarsemester höjs från 8000 kr till 10 000 kr. De medarbetare som frivilligt flyttar semester från perioden juni-augusti till annan tidpunkt – dvs. utanför juni-augusti – kan ersättas med 10 000 kr per vecka alternativt 1 600 kr per semesterdag. Den som inte jobbar heltid, får ersättning efter sin sysselsättningsgrad.

Ersättningarna gäller enbart för perioden juni-augusti 2021. Om, när och i vilken omfattning ersättningar erbjuds, beslutas av respektive förvaltningschef, då förutsättningar och behov kan se olika ut för olika förvaltningar. Men om de särskilda sommarersättningarna behöver användas gäller den VGR gemensamma ersättningsnivån.

– Utgångspunkten är att säkra att medarbetare ska få ut sin semesterledighet och att extra ersättningar inte ska behöva användas. Framför allt vill vi inte behöva skjuta på semesterveckor. Att medarbetarna får fyra veckors sammanhängande semester är viktigt för möjligheten till god återhämtning.  Men extraersättningarna finns där som en motivationsfaktor, ett sätt för arbetsgivaren att stimulera frivillighet, säger Marina Olsson.

FAKTA: Förutsättningar

  • Ersättningarna kan endast betalas ut till månadsavlönade medarbetare
  • Ersättningarna kan endast användas i samband med att beviljad semester behöver flyttas och ska inte användas vid planeringen/förläggningen av huvudsemestern.
  • En skriftlig överenskommelse ska tecknas mellan medarbetare och chef.
  • Ersättningarna inkluderar semesterersättningVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99