I Litauen är det politiska och kulturella klimatet starkt präglat av homofobi. När det gäller de homosexuellas rättigheter behövs både lagändringar och förändringar i synsätt hos befolkningen, skriver Kjetil Duvold och Inga Aalia i en artikel i senaste numret av Baltic Worlds.

Som medlem i EU är Litauen ålagd att bekämpa homofobi. Man har genomfört antidiskrimineringslagar som är ungefär i linje med EU:s normer. Samtidigt tillåter inte landet samkönade äktenskap eller samkönade partnerskap och tillåter inte homosexuella par att adoptera barn.

Men ett än större problem är det politiska och kulturella klimat som fortfarande är djupt fientligt mot homosexualitet och mot att erkänna sexuella minoriteters rättigheter. Det skriver Kjetil Duvold och Inga Aalia i en artikel i sommarens nummer av Baltic Worlds.

- Homosexualitet är väldigt tabubelagt i Litauen och det är frågan om antidiskrimineringslagar kan ändra på detta på kort sikt, säger Kjetil Duvold, en av författarna till artikeln i tidsskriften Baltic Worlds.

Kjetil Duvold är forskare i komparativ politik med inriktning på Baltikum och Östeuropa. Han och Inga Aalia menar i sin artikel att det är nödvändigt med en interaktion mellan nationella institutioner och lagändringar och legitimitet bland befolkningen för en viss hållning, för att få till stånd verklig förändring. Det visar exempel från utvecklingen i Sverige och Nederländerna, där den avgörande förändringen skedde så sent som på 80- och 90-talen. Utan en elit som visar vägen är det små möjligheter för förändringar. Samtidigt måste det vara en viss överensstämmelsemellan lagar och den politiska kulturen.

- En annan faktor är att den litauiska eliten har ett behov att markera ett visst avstånd till EU efter många år av anpassning. Resultatet har varit en populistisk backlash mot liberala, europeiska värderingar och ett ärkekonservativt försvar för ”familjevärderingar”, säger Kjetil Duvold.

Den fulla omfattningen av den i det närmaste institutionella homofobin i Litauen blev uppenbar när de baltiska Pride-festivalen skulle äga rum i Litauens huvudstad i maj 2010. Evenemanget tilldrog sig enorm uppmärksamhet, fördömanden och protester. Samtidig som evenemang som Baltic Pride ifrågasätts och även förbjuds, tillåts högerextrema krafter att göra sig gällande.

Läs artikeln Fear and Loathing in Lithuania i Baltic Worlds andra tryckta utgåva 2012. Läs artikeln online eller ladda ner hela magasinet som pdf-fil på http://www.balticworlds.com/.

Baltic Worlds är ett engelskspråkigt magasin publicerat av CBEES vid Södertörns högskola som utkommer med fyra nummer per år i Sverige och internationellt. Alla vetenskaplig artiklar har genomgått peer-review.

Kontakt: Kjetil Duvold, mobiltel: 070-889 64 96.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876