I djurstudier har Maria Johansson studerat kroppspulsådern hos möss som fick äta mat med mycket salt, och jämfört dem med möss som fick samma mat men som också fick angiotensin II. Angiotensin II är ett ämne som finns naturligt i kroppen.

– Angiotensinet är viktigt för regleringen av blodtrycket men man vet inte exakt vilken roll ämnet spelar i åderförkalkningsprocessen, säger Maria Johansson.

Hos de möss som bara fick den salta maten samlades bara måttliga mängder med fett i blodkärlet, men de möss som också fick hormonet visade en ökad åderförkalkning. Dessa studier stödjer att salt är farligt för blodkärlen om man har förhöjda nivåer angiotensin II.Mössen som fick både salt och hormon hade också mer fria syreradikaler i blodet, och det kan vara den ökningen som också ger ökad åderförkalkning. De skadliga syreradikalerna reagerar med kolesterolet så att det förändras och lagras i blodkärlens väggar.

– För att med säkerhet kunna säga om det är syreradikaler som är boven i dramat har vi nu påbörjat en studie där vi behandlar mössen med antioxidanter som skyddar mot syreradikaler för att se om det kan minska åderförkalkningen, säger Maria Johansson.Maria Johansson har också kunnat se att hormonet insulin gör att blodkärlen blir mer känsliga för angiotensin II. Resultaten kan förklara varför patienter med diabetes typ 2 löper större risk att drabbas av kärlsjukdomar. Patienter med åldersdiabetes behöver mer insulin än andra, men det extra insulinet skulle också kunna stimulera kroppens produktion av angiotensin II. I förlängningen kan upptäckten leda till bättre behandlingar för diabetiker.

– Om detta är en av orsakerna till att patienter med diabetes typ 2 också är i riskzonen för kärlsjukdomar kan det vara ännu ett starkt motiv för att behandla dessa patienter med läkemedel som blockerar effekterna av angiotensin II, säger Maria Johansson.

Exakt hur angiotensinet påverkas av insulinet är ännu inte klarlagt.Avhandlingen är skriven av:

Fil. mag Maria Johansson, telefon: 031-773 35 92, e-post:

maria.johansson@fysiologi.gu.seHandledare:

Docent Göran Bergström, telefon: 031- 342 80 11, e-post: goran.bergstrom@hjl.gu.seAvhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi

Avhandlingens titel: Angiotensin II and vascular disease – studies in rats and atherosclerosis-prone mice

Avhandlingen försvaras fredagen den 5 maj, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.Elin Lindström Claessen

Vik. Pressansvarig, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Telefon: 031-773 3869, 070-829 43 03

e-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.seKontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000