Idag beslutade styrelsen för föreningen Energikontor Sydost att bevilja Hultsfreds kommuns ansökan om medlemskap. Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

”Teknikutvecklingen inom energiområdet går snabbt, och för att kunna vara med i framkant i viktiga energi- och miljöfrågor ser vi fram emot ett givande samarbete med Energikontor Sydost.” säger Lars Rosander, kommunstyrelsens ordförande, Hultsfreds kommun.

Hultsfreds kommun har stått utanför föreningen sedan 2013, men har nu valt att återinträda. Föreningens medlemmar är kommuner, landsting och regionförbund i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län.

”Det är väldigt roligt att Hultsfreds kommun är tillbaka i föreningen.” säger Robert Olesen, ordförande i föreningen Energikontor Sydost och fortsätter ”Samarbete gör oss starkare och mer effektiva när det gäller energi- och klimatfrågor. Nu får också Hultsfred tillgång till Energikontor Sydosts expertis inom energiområdet”.

Energikontor Sydost är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata och offentliga aktörer. Energikontoret stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Verksamheten finansieras huvudsakligen av projektmedel från svenska myndigheter och EU.

För mer information, kontakta

Johanna Wallin

Tel. 0709-21 60 56, johanna.wallin@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56