Riksbankens Jubileumsfond (RJ) delar ut drygt 335 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) delar ut drygt 335 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

RJ:s styrelse har tagit beslut om vilka forskningsprojekt som får finansiellt stöd i RJ:s stora utlysning 2019.

Beslutet om finansiering är det största under året, då omkring 75 procent av den totala forskningsbudgeten fördelas. Det är forskarinitierade projekt, det vill säga forskarnas egna förslag i tre alternativa stödformer; treåriga projekt, upp till åttaåriga program samt infrastruktursatsningar som stärker förutsättningarna för att bedriva forskning. Infrastrukturprojekt kan vara att digitalisera samlingar, bygga upp databaser eller att etablera nya forskningsmiljöer.

RJ:s vd, Marika Hedin, ser hur humaniora och samhällsvetenskaplig forskning blir allt viktigare i samhället.

– Humaniora och samhällsvetenskap genererar kunskap om hur vi människor fungerar tillsammans, hur samhällen utvecklas, och hur historien och nutiden samspelar. Om vi vill kunna förstå de stora utmaningar världen står inför – som klimatkrisen – och finna hållbara lösningar, behövs de perspektiven redan när frågorna formuleras.

Totalt 51 treåriga projekt och 9 infrastrukturprojekt fick del av denna omgång. Bland de längre forskningsprojekten (så kallade program) beviljades följande tre:

Jenny Andersson (Uppsala universitet): Nyliberalism i Norden. Ett nytt historiskt fält beviljas 33,1 miljoner kronor.

Ingela Nilsson (Uppsala universitet): Att spåra förbindelser: den bysantinska berättarvärlden på grekiska, arabiska, georgiska och fornkyrkoslaviska (ca 950 - ca 1100) beviljas 39 miljoner kronor.

Jenny Larsson (Stockholms universitet): LAMP: Ett fönster till det förflutna - indoeuropeiska språk och myter beviljas 25 miljoner kronor.

Forskningsprojekten påbörjas från och med januari 2020.

Samtliga beviljade projektStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435