I år firar Sigtunastiftelsen hundra år. Stiftelsen tillkom i ett Sverige i stark förändring, i en tid av brinnande världskrig där behovet av en plats för dialog och samtal mellan oliktänkande var uppenbar. Idag, hundra år senare, skildras Sigtunastiftelsens väg i den nya boken Sigtunastiftelsen – från ett århundrade till ett annat.

Sigtunastiftelsen skapades som en plats för gränsöverskridande möten och respektfull dialog i en helt annan tid och i ett helt annat samhälle än det vi har idag. I år har stiftelsen sitt 100-årsjubileum.

– Den här boken handlar om hur behoven av dialog ser ut idag och hur stiftelsen än idag har en uppgift att fylla just när det gäller gränsöverskridande möten och respektfull dialog, säger Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman, som även är redaktör för boken.

Sigtunastiftelsen – från ett århundrade till ett annat innehåller en rad texter av bland andra Alf Linderman, Caroline Krook, Åke Bonnier, Antje Jackelén och Maria Küchen. De berättar på ett personligt sätt vad Sigtunastiftelsen har betytt för dem. Boken är en framåtblick, där skribenternas personliga betraktelser kan ge en förståelse av, och kanske också längtan till, en plats som genom historien varit viktig på så många sätt.

Boken dokumenterar en unik plats. Under ett sekel har Sigtunastiftelsen bjudit in personer från skiftande sammanhang och med olika erfarenheter till samtal och möte. Stiftelsen står för en öppenhet och ett gränsöverskridande som har haft stor betydelse för såväl kyrka och kulturliv som för universitet och akademi. En betydelse som knappast är mindre i vår tid. Därmed kan Sigtunastiftelsen – från ett århundrade till ett annat också inspirera. För även om sakfrågorna kan skifta över tid är Sigtunastiftelsens förhållningssätt en bristvara i samtiden: ansvarsfulla möten och uppriktig dialog.

Smakprov från boken 

Redaktör: Alf Linderman
Omslagsfotografi: Hans Hartman
Formgivare: Maria Mannberg
ISBN: 978-91-526-3711-1
Utgivning: 8 juni 2017
Pris: Från 199 kr/st

Boksläpp

Sigtunastiftelsen – från ett århundrade till ett annat kommer att presenteras i samband med Sigtunastiftelsens jubileumsfirande lördagen den 10 juni, då Alf Linderman ger en öppen föreläsning med boken som utgångspunkt.Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28