Omslag: Samhällsteologi Fotograf/Källa: Jenny Ehnberg och Cecilia Nahnfeldt (red.)

Tro och religion är ingen privatsak. De är en betydande del av samhället. Så för att förstå samhället behöver vi ta religiösa fenomen och teologiskt tankegods på allvar. Inte minst i tider då religionens synlighet i det offentliga ger upphov till en rad frågor om hur vi bäst kan leva tillsammans. Denna antologi om samhällsteologi utmanar till reflektion om hur teologin och samhället påverkar varandra.

Samhällsteologi handlar om teologins sammanflätning med samhället. På vilka sätt präglar teologi, religion och samhälle varandra – i dåtid och nutid, och i föreställningar och förhoppningar om framtiden?

Det resonerar åtta forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys om i den här samtidstolkande antologin kring just samhällsteologi – om vad det innebär att bedriva forskning i skärningspunkten mellan kyrka, akademi och samhälle.

 

Texterna rör sig mellan aktuella ämnen som "svenska värderingar" och lutherska begrepp, världsmedborgarskap och gränser – och om bruket av religiösa traditioner i Lars von Triers film Nymphomaniac. Det är utmanande läsning – med en tydlig utgångspunkt i att teologin är en omistlig del av samhället. Boken innehåller avslutande utblickar som fungerar bra som samtalsunderlag.

 

Medverkande skribenter: Urban Claesson, Jenny Ehnberg (red.), Elisabeth Gerle, Kristina Helgesson Kjellin, Jonas Ideström, Mikael Larsson, Cecilia Nahnfeldt (red.) och Michael Nausner.

 

 

Produktfakta

Titel: Samhällsteologi, Forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka. Ingår i serien Forskning för kyrkan.

Text: Jenny Ehnberg (red) och Cecilia Nahnfeldt (red)

Förlag: Verbum AB

Omslag: Anna Larsson

Sättning: Aina Larsson, Sättaren

ISBN: 978-91-526-3803-3

Pris från: 269 kr/st

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Bifogade filer

 PM SamhällsteologiKontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28