Religionen tur och retur (red. Jenny Björkman & Arne Jarrick) är den tionde årsboken som ges ut av Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Ambitionen är att årsböckerna ska ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens humanistiska och samhällsvetenskapliga forskning. Varje bok behandlar ett tema med utgångspunkt i den forskning som stiftelsen stödjer. 

2017/2018 är temat religion och olika vägar in och ut ur religionen. I boken deltar historiker, religionsvetare, sociologer, evolutionsbiologer och fler andra med texter om alltifrån texter om reformationen och heliga krig till diskussioner om religionens plats i dagens Sverige och världen i övrigt.

Läs mer om boken på www.rj.se där man även kan ladda ner boken i sin helhet. 

Boken kommer att presenteras i Almedalen och senare i höst också under bokmässan.

Almedalsveckan:
”Hur sekulärt är Sverige?” med historikern Arne Jarrick, sociologen
Erika Willander, juristen Maarit Jänterä-Jareborg samt freds- och
konfliktforskaren Isak Svensson.
Kilgränd 1, Visby, tisdag 4 juli kl 15.00–16.00.
http://www.rj.se/Forskningsnyheter/2017/almedalen/


Bokmässan i Göteborg:
”Reformation, sekularisering och heliga krig”, torsdag 28 september
kl 16.00–16.45, med evolutionsbiologen Patrik Lindenfors, religionssociologen
Mia Lövheim, historikern Hanne Sanders och religionsvetaren
David Thurfjell.
https://bokmassan.se/programs/reformation-sekularisering-och-heliga-krig-religionen-tur-och-retur/Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435