Hur kan det var cirkulärt att bränna upp något? Är biogas det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi? Hur hanterar man utsläpp av läkemedelsrester i vatten? Hur kan mer plast återvinnas? Och hur kan avfallsmängderna minskas och förebyggas?

Branschorganisationerna Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten arbetar dagligen med cirkulär ekonomi i praktiken. Måndagen den 2 juli ställs organisationernas VDar mot väggen av fyra riksdagsledamöter från olika partier. 

Vi i Sverige har arbetat med cirkulär ekonomi i många år, men kallat det kretslopp. Men idag handlar diskussionen om cirkulär ekonomi ofta främst om produkter, återbruk och materialåtervinning – inte resursflöden och energiåtervinning. Det gör att viktiga perspektiv och åtgärder riskerar att tappas bort.

Var?      Högskolan, Cramérgatan 3, sal E30
När?      Måndagen 2 juli kl 10.30-11.30, avslutas med lunchmacka.

Deltagare: 
Per Grankvist, moderator
Åsa Westlund, riksdagsledamot och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet (S)
Lorentz Tovatt, riksdagsledamot och suppleant i Näringsutskottet (MP)
Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet (M)
Rickard Nordin, riksdagsledamot och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet (C)

Samt
Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
Ulf Thysell, tf vd, Svenskt Vatten

För mer information: http://program.almedalsveckan.info/49876

Välkomna! 

Weine Wiqvist, Avfall Sverige           
Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sverige
Maria Malmkvist, Energigas Sverige
Ulf Thysell, Svenskt Vatten

För mer information, kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.

 


Bifogade filer

 Prm_VEGA_1.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20