31 januari samlas företrädare för småhusbranschen i Karlskrona för att samtala om hur de kan göra det lättare för privatpersoner att välja solceller vid nybyggnation. Jenny Palm, professor vid Lunds Universitet forskar i ämnet och har gjort intressanta iakttagelser för vad dagens husköpare vill veta.

31 januari samlas flera småhustillverkare på Dockside i Karlskrona för att medverka på en workshop med syftet att det ska bli lättare för privatpersoner att välja att installera solceller när nya hus ska byggas.

Undersökningar visar att allt fler husköpare är intresserade av solenergi. Det kan vara relativt komplext att greppa alla delar som påverkar, så som teknik och ekonomin, i en solcellsinvestering och därför behöver det bli enklare att förstå för att fler ska göra investeringen.

”Småhustillverkare har en utmaning i hur man ska kommunicera de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med solenergi så att fler förstår vad man som husägare vinner på att installera solceller.” säger Johan Milton, projektledare på Energikontor Sydost.

Deltagarna får bland annat lyssna på flera föreläsare, bland annat professor Jenny Palm från Lunds Universitet, som förklarar vad dagens kunder vill veta inför en solcellsinvestering.

Datum: 31 januari

Tid: 09.00 – 15.00

Plats: Dockside, Skeppsbrokajen 10, Karlskrona

Workshopen arrangeras av Energikontor Sydost inom ramarna för projektet Sol i syd som ska främja utbyggnaden av solcellsanläggningar i Skåne och Blekinge. www.solisyd.se

För mer information/intervjuer, kontakta

Johan Milton

070-810 58 00, johan.milton@energikontorsydost.se

Program
9.30 Inledning
Presentation av målsättning för dagen och Sol i syd i Blekinge.
Stefan Olsson Energikontor Sydost
9.45 Den svenska solcellsmarknadens utveckling
De senaste siffrorna och vilka regeländringar är på gång.
Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne
10.15 Vad säger kunderna? Vilka hinder för att göra affärer finns det?
Vilka problem bör vi lösa?
Jenny Palm, Professor på Lunds Universitet
11.00 Resultat från BeSmås arbete kring nya energieffektiva småhus på marknaden Säljorganisationers roll, kartläggning av ”energisparlån” och vilka krav unga köpare ställer inom energieffektivitet när de ska bygga hus.
Sara Borgström, WSP & Besmå
11.20 Hållbara småhus
Möjligheter för småhustillverkare som profilerar sig inom hållbarhet och energieffektivitet kopplat till nya krav på nära noll-energibyggnader.
Anders Rosenkilde, TMF & Besmå
11.40 - 12.00 Reflektion förmiddag
13.00 Vi måste göra det enkelt att sälja solceller
Erfarenheter från uppstarten av värmepumpsmarknaden.
Richard Carlholmer, NIBE
13.20 Hur banken ser på finansieringen av solceller för småhus
Vad styr vad och hur banken kan lösa finansiering? Kjell-Arne Brännlund, Länsförsäkringar Bank Blekinge
13.40 Workshop
Hur får vi fler att installera solceller vid nybyggnation av småhus? Hur arbetar vi vidare?
14.30 AvslutningEnergikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56