Ale kommun och flera andra kommuner samarbetar med Västra Götalandsregionen för att minska infektionssjukdomarna i förskolan under rukriken Hygien i förskolan (HYFS). Sjukdomar är en viktig stimulans för barnets immunförsvar, men förskolebarn är oftare sjuka än barn som vistas hemma. HYFS ska förbättra hygienrutinerna på förskolorna. Hygienveckan 2013 handlar om att hygien ska vara en vana.

- Allt är viktigt, från hur vi byter blöjor och städar skötbord till att lära barnen att tvätta händerna och nysa i armvecket. Inte minst behöver vi få föräldrarna förstå att barnen ska vara hemma tills de är helt friska så att smittan inte går runt, säger Diane Rosenlöw, förskolechef för Båtsmans och Björklövens förskolor.
 
Förskolorna i Ale kommer under hygienveckan bland annat att fokusera på handtvätt och ta hjälp av handtvättarsången. HYFS-sköterskan från Västra Götalandsregionen kommer att besöka ett par föräldramöten för att ge föräldrar ökad kunskap om hygienrutiner och hur förskolan och hemmet kan samarbeta för att barnen ska vara så friska som möjligt. På Surte förskola och Nordgärdets förskola har HYFS-sköterskan haft en utbildningskväll för personalen där man bland annat använde en uv-lampa för att se hur väl man lyckats tvätta händerna. Änggårdens förskola är Ale kommuns representant på invigningen i Slottsskogen.
 
Ale kommun har varit med i HYFS sedan 2010. Förhoppningen från Västra Götalandsregionen är att hygienveckan ska fungera som en väckarklocka
för alla som i det dagliga livet inte alltid reflekterar över hygienens betydelse för den egna hälsan.

Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Kenth Åkerman

Kommunikationschef

kenth.akerman@ale.se

0734-01 47 01

Karin Dickens

Kommunikationsstrateg

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44