Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror som gäller från och med den 1 april 2021.

Hyresjusteringen innebär en ökning på 1,25 % för våra bostäder. Vi har samtidigt justerat hyran för parkeringsplatser som från och med den 1 april ökar med 5 kr/månad för parkeringsplats utomhus och 10 kr/månad för garageplats och carport. För lokaler med förhandlingsklausul ökar hyran med 1,3 %.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB justerar hyrorna årligen för att möta kostnadsökningarna i samhället. På så sätt kan Kfast fortsätta utveckla Eskilstuna och erbjuda hållbara fastigheter och trivsamma bostäder. Under 2021 fortlöper arbetet med trygghetsskapande åtgärder, modernisering av befintligt bestånd, klimatarbete genom t.ex. installation av solpaneler samtidigt som vi bygger 300 nya bostäder.

- Det har varit ett speciellt år för oss alla. Vi har genom förhandlingen kommit överens om en hyreshöjning som ligger något lägre än tidigare år, men vi fortsätter arbeta med trygghet, service och utveckling i fokus, säger Fredrik Elf, VD Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

 

Kontakt:

Fredrik Elf, VD Eskilstuna Kommunfastigheter AB

fredrik.elf@kfast.se 

 Kontakt


Emelie Öberg

Kommunikatör

emelie.oberg@kfast.se

016-167500

016-167539

073-1433122