Eterni etablerar verksamhet i Sverige genom att förvärva Monera Resurspartner i Västervik, i affären ingår även dotterbolagen FindersFee i Västervik och Malmö. Tillsammans med dessa tre förvärv kommer Eterni Sweden att finnas på 13 orter.

Eterni Sweden ägs till majoriteten av Eterni Holding där den norska investeringsfonden Herkules är majoritetsägare. Eterni är ett norskt tillväxtbolag som växt med 1000 procent sedan starten 2011 och är idag ett företag som omsätter ca 1 miljard norska kronor. Eterni etablerar sig genom att förvärva Monera Resurspartner Öst med säte i Västervik samt lokalkontor i Vimmerby, Oskarshamn och Nybro, i affären ingår även dotterbolagen FindersFee Sverige med säte i Västervik samt FindersFee Öresund med säte i Malmö.

- Att valet föll på Monera och FindersFee berodde på deras goda rykte och att de har en gedigen kunskap inom bemanning och rekrytering. Monera är sedan tidigare ett auktoriserat bemanningsföretag och ett lönsamt företag som kommer utgöra grunden för Eternis tillväxt. Vi befinner oss i ett uppbyggnadsskede i Sverige”, säger Patrick Hansson, VD på Eterni Sweden.

- Alla anställda följer med över till Eterni som kommer att kunna erbjuda tjänster på fler orter och med ett betydligt bredare tjänsteutbud. För personalen innebär det stora utvecklingsmöjligheter, säger Michael J Gross, nu regionchef sydost, tidigare ägare och VD, Monera.

- Flertalet av våra kunder ser positivt på framtiden. Dessutom har det startats nya företag i regionen där vi har blivit deras HR partner inom bemanningssidan, där kunderna hyr först och anställer sedan, säger Michael J Gross 

-Eterni Gruppen AS, i Norge omsätter drygt 1 mdr norska kronor och är ett av de största bemanningsföretagen i Norge med ca 2000 anställda: de har vuxit kraftigt de sista åren och samma tillväxtresa har vi för avsikt att göra i Sverige tillsammans med investeringsfonden Herkules, dels genom förvärv men även genom organisk tillväxt, säger Patrick Hansson.

Michael Gross och Patrick Hansson finns tillgängliga 11 december kl:10,00 vid kontoret Monera Resurspartner, Hamngatan 39 A, 593 33 Västervik 

Eterni Sweden AB är ett nytt kompetensföretag som etablerar verksamhet på 13 orter under 2019. Eterni Sweden ingår i Eternigruppen som är ett ledande norskt tillväxtföretag med 2000 anställda. Eterni AS startade 2008 och omsätter ca 1 miljard norska kronor. Mer information: www.eterni.se och www.monera.se


Relaterade bilderKontakt