Utbildas av Nationellt forensiskt centrum

Migrationsverkets ID-enhet har vuxit snabbt. Den startade 2009 och hade då åtta anställda. Idag är man uppe i 64. En del av personalen har tidigare jobbat på NFC, Nationellt forensiskt centrum (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium), eller andra delar av polismyndigheten.

Alla på enheten som arbetar med att granska dokument utbildas av NFC och man samarbetar också med andra myndigheter runt om i Europa.

– Det gäller att hålla sig ajour, med exempelvis den senaste trycktekniken som förfalskarna kan använda sig av. Vi måste hela tiden försöka ligga steget före, säger Jan Westmar.

Det finns många olika metoder smugglarna kan använda sig av för att förfalska ett pass. Ett sätt är manipulera ett äkta utfärdat pass, till exempel genom att sprätta upp passet med en skalpell, byta ut sidor, och sedan sy ihop det igen.

– Det är mycket lättare för förfalskarna att manipulera ett befintligt pass än att trycka ett helt nytt, säger Jan Westmar.

ID-enheten har granskat tiotusentals pass och andra identitetshandlingar genom åren.

– Referensmaterial, men framför allt erfarenhet är viktigt. Sedan ska man inte underskatta magkänslan, att känna på pappret och trycket, och bläddra igenom passet. Ju mer tekniskt avancerat passet är, desto bättre är det för oss. Då finns det fler detaljer att kontrollera, säger Jan Westmar.

Överlämnas till polis

Ibland kan experterna upptäckta en förfalskning med blotta ögat. Men de har även den senaste utrustningen till hjälp. I enhetens laboratorium, där handlingarna granskas, trängs mikroskop och luppar med mer tekniskt avancerade apparater som till exempel kan mäta hur djupt trycket går och belysa handlingar i olika ljusfrekvenser för att få fram olika färgnyanser.

– Ibland kallar man oss Migrationsverkets CSI, men det är lite missvisande. Vi sysslar inte med brottsbekämpning. Det handlar om att få en rättssäker ID-utredning, så att alla de som har äkta handlingar får detta säkerställt, säger Jan Westmar.

De förfalskningar som upptäcks överlämnas till polis och åklagare som får avgöra om det ska väckas åtal för urkundsförfalskning.

Fakta: Migrationsverkets ID-enhet

ID-enhetens verksamhet är uppdelad i tre olika team: ett för dokument, ett för biometri och ett för analys:

  • Dokumentteamet beskrivs i artikeln ovan. De ansvarar för att hjälpa Migrationsverkets enheter med kvalificerade äkthetsbedömningar av dokument, exempelvis pass och andra ID-handlingar. De senaste åren har antalet handlingar som lämnas till enheten ökat snabbt. År 2012 inkom cirka 800 handlingar, 2013 inkom 11 000 och 2014 drygt 60 000.
  • Biometriteamet ansvarar för att fingeravtryck söks mot den nationella fingeravtrycks­basen AFIS samt mot EU:s databas EURODAC. Alla personer över 14 år lämnas sina fingeravtryck när de ansöker om asyl. Detta görs för att kontrollera om personen tidigare varit asylsökande i Sverige eller i något annat europeiskt land. Biometriteamet utför även fingeravtrycks- och ansiktsjämförelser på uppdrag av Migrationsverkets enheter.
  • Analysteamet bearbetar och kartlägger tips och information som inkommer från allmänheten och andra myndigheter. Teamet bistår Migrationsverkets enheter i frågor som rör den sökandes identitet. Utanför Migrationsverket är den största kunden polismyndigheterna, och analysteamet samarbetar även med Skatteverket, Försäkrings­­kassan, Tullverket med flera. Arbetet sker främst med hjälp av sök­funktionen i den Centrala Utlänningsdatabasen samt med hjälp av ett automatiserat ansiktsjämförelseprogram.  Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.