Från vänster: M. Ingevall, Connect, A. Lycksäter, coach, D. Lorentson, Eggs Inc., M. Beckman, coach, K. Foutsitzidis, Konstantine’s, A. Nyberg, coach, T. Schnittger, MatLust, L. Reinius, Herr Gurka, S. Wenne, coach, M. Printz, Printz Bageri.

Genom MatLust får små och medelstora livsmedelsföretag i hela Stockholmsregionen kostnadsfritt utvecklingsstöd. Bland annat erbjuds affärsutveckling för företag som vill växa rejält och dessutom stärka sin miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet. Idag inleddes resan mot ökad tillväxt för Eggs Inc, Printz Bageri, Herr Gurka och Konstantine’s.

– Många företag är duktiga på sitt hantverk, men behöver stöd i det affärsmässiga. Det här programmet ökar företagens konkurrenskraft genom att ge dem ett strategiskt perspektiv och fokus på rätt saker för att verksamheten ska utvecklas, berättar Magnus Ingevall, VD på Connect Sverige, Region Öst som genomför programmet på uppdrag av MatLust.

Thomas Schnittger, affärsutvecklingsansvarig på MatLust, berättar mer.

– Vårt program hjälper företagen att ta sig tid till att reflektera kring sin affär och verksamhet. Just tiden är en trång sektor för de här företagen som alla har stor potential att växa och utvecklas, säger han.

Ett exempel är företaget Eggs Inc, ett snabbmatskoncept där ägget står i centrum.

– Vi har tagit en unik plats på marknaden och vi siktar på att bli en global aktör inom snabbmatsbranschen. I det här programmet ser jag fram emot att få professionellt stöd kring struktur och företagsstyrning, säger Dan Lorentzon, VD och grundare.

För frukt- och grönsaksgrossisten Herr Gurka är utmaningen en annan

– Herr Gurka växer väldigt fort – nu behöver vi verktygen för att göra det på rätt sätt, säger Lars Reinius, VD.

Ett antal livsmedelsföretag är sedan tidigare igång med programmet, bland annat restauranger, produktionsföretag och e-handelsföretag

– Vi vet att programmet gör skillnad. Ett av höstens deltagande företag har redan ökat sin omsättning och lönsamhet ordentligt, berättar Magnus Ingevall på Connect Sverige.

Under de kommande åren – projektet pågår till 2020 – kommer MatLust att lotsa 15-20 företag per år genom affärsutvecklingsprogrammet. Därtill erbjuder MatLust utvecklingsprogram inom hållbarhet, innovation och processutveckling (lean) samt möjlighet till produktutveckling i testkök och testbädd samt olika kompetensnätverk, bland annat med fokus på förpackningslösningar

– Vi ser till att företag som vill växa och arbeta hållbart får möjlighet att göra det genom en rad olika kostnadsfria stödåtgärder, säger Thomas Schnittger på MatLust.

Konstantine’s, en grossist av ekologiska produkter från Kreta, ser en stor utvecklingspotential

– Vår omsättning ökar och efterfrågan är stor, men vi behöver frigöra ännu mer tid för försäljning och produktutveckling, för det finns nya produkter vi vill satsa på och marknadsandelar att ta. Det här programmet kan hjälpa oss att fokusera och prioritera, säger Konstantinos Foutsitzidis, VD på företaget.

Maria Printz, VD och grundare på Printz Bageri, har också hon höga förväntningar på programmet.

– Här börjar framtiden för oss. Vi växer stadigt och ska nu ta nästa utvecklingssteg – och i den förändringsprocessen ser jag fram emot stöd och vägledning genom programmet, säger hon.

För mer information, kontakta oss gärna:

Frågor kring MatLusts affärsutvecklingsprogram:
Thomas Schnittger, ansvarig affärsutveckling, MatLust. Tel: 08-5230 4553. E-post: thomas.schnittger@sodertalje.se.

Övriga frågor kring MatLust:
Daniel Dworetsky, kommunikationsansvarig, MatLust. Tel: 08-52304805. E-post: daniel.dworetsky@sodertalje.se.
MatLust Utvecklingsnod är en regional nod och motor för utveckling av ett hållbart och innovativt livsmedelssystem MatLust Utvecklingsnod drivs av Södertälje kommun, med Södertälje Science Park, KTH och Stockholm Resilience Centre som partners.


Kontakt


Klara Peterson

Kommunikation & Sociala Medier

klara.peterson@sodertalje.se

0708101180

Ida de Oquiñena

Kommunikation & Sociala Medier (föräldraledig)

ida.de-oquinena@sodertalje.se

08-52306442

0720831161

Daniel Dworetsky

Kommunikation & Företagsutveckling

daniel.dworetsky@sodertalje.se

08-5230 4805

076-648 22 36